Eteenpäin - itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin

Aki Rantala
Kuvaaja: Aki Rantala

Itsenäistymisen tuen tehtävänä on vahvistaa nuorten aikuisten arjen taitoja, yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaistaitoja sekä vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Itsenäistymisen tuen mallia kehitetään Eteenpäin-hankkeen toiminnassa.  

Yhdenvertaisuutta ja kestävää tukea itsenäistymiseen

Itsenäistymisen tuen mallissa yhdistellään digitaalisia ja kasvokkaisia menetelmiä sekä ympäristöjä. Kohderyhmänä ovat 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on itsenäistymisen tuen tarvetta.  

Ammatti- ja vapaaehtoistoimintaa yhdistävässä tukimallissa nuoria ja heidän lähiyhteisöjä kohdataan kasvokkain ja digitaalisesti. Tuki on nuoren tarpeista lähtevää yksilötyötä, perhe- ja lähiyhteisötyötä, ryhmävalmennusta, vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä. 

Vapaaehtoistoiminnan kautta osaksi yhteiskuntaa

Koulutamme vapaaehtoisia tukikummeja auttamaan nuoria ja heidän lähiyhteisöjään itsenäistymisen elämänvaiheessa. Tukikummin tarjoama tuki on esimerkiksi keskustelua, arjen taitojen opettelua, ympäristöön tutustumista ja mukavaa ajanviettoa yhdessä. Tukikummi voi toimia myös itsenäistymisen tuen ryhmänohjaajana. 

Lisäksi kehitämme yhdessä nuorten aikuisten kanssa erilaisia vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön keinoja. 

Ilmoittaudu koulutukseen ja ryhdy itsenäistymisen tuen tukikummiksi!

Käy Punaisen Ristin ystävätoiminnan peruskurssi, jonka jälkeen osallistut tukikummikoulutukseen. Jos sinulle sopivaa peruskurssia ei juuri nyt ole tarjolla, voit suorittaa sen tukikummi-koulutuksen jälkeen.  Ilmoittautumiset Oma Punainen Risti -järjestelmässä (alla suorat linkit koulutuksiin).

Ystävätoiminnan peruskurssit ja ilmoittautumiset:

Tulevat ukikummikoulutukset:

 

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos Jyväskylän sekä Vamos Rovaniemen nuorten palveluiden ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Länsi-Suomen piirin kanssa. Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Lisätietoja:

Milla Ukkonen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Eteenpäin-hanke Jyväskylä ja Seinäjoki
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi(linkki lähettää sähköpostin)
040 620 7754