Eteenpäin - itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin

Aki Rantala
Kuvaaja: Aki Rantala

Eteenpäin-hankkeen tehtävänä on vahvistaa itsenäistyvien nuorten aikuisten arjen taitoja ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaistaitoja. Sekä vähentää nuorten aikuisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. 

Yhdenvertaisuutta ja kestävää tukea itsenäistymiseen

Eteenpäin-hankkeen mallissa yhdistellään digitaalisia ja kasvokkaisia menetelmiä sekä ympäristöjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on vahva itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka. 

Kohtaamme nuoria ja lähiyhteisöjä kasvokkain ja digitaalisesti. Tuki on nuoren tarpeista lähtevää yksilötyötä, perhe- ja lähiyhteisötyötä, ryhmävalmennusta, vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä. 

Vapaaehtoistoiminnan kautta osaksi yhteiskuntaa

Koulutamme ja tuemme vapaaehtoisia auttamaan nuoria ja heidän lähiyhteisöjään. Kehitämme yhdessä nuorten aikuisten kanssa erilaisia vapaaehtois- ja rymätoiminnan sekä vaikuttamistyön keinoja. Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön kautta nuorten aikuisten yhteiskunnallinen osallisuus ja oma toimijuus vahvistuvat. 

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos Jyväskylän sekä Vamos Rovaniemen nuorten palveluiden ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Länsi-Suomen piirin kanssa. Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Lisätietoja:

Milla Ukkonen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Eteenpäin-hanke Jyväskylä ja Seinäjoki
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi(linkki lähettää sähköpostin)
040 620 7754