Kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan avulla tarkoitetaan ihmisten auttamista ja tukemista ennaltaehkäisevästi sekä äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa eli kriisitilanteissa. Kriisitilanteiden avustustoiminta perustuu kotimaan valmiudelle ja toteutuu ensihuollon tehtävissä.

Tämän sivun alaosasta löydät erillisinä dokumentteina

  • Hakemuksen Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon
  • Maksusitoumuslomakkeen
  • Viitteellisen ostoslistan kotimaan avun tilanteisiin
  • Tarvekartoituslistan kotimaan apuun

Kuinka kotimaan apu toimii?

Äkillisissä onnettomuustilanteissa, kuten esimerkiksi tulipaloissa, Punainen Risti tarjoaa neuvontaa ja käytännön apua onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen tieto avun tarpeesta Punaiselle Ristille voi tulla viranomaisilta, muilta yhteistyökumppaneilta tai suoraan onnettomuuden uhreilta.

Punainen Risti voi järjestää pelastuneille esimerkiksi henkistä tukea, vaatteita, ruokaa ja hätämajoituksen ensimmäisiksi vuorokausiksi. Lisäksi järjestö voi osallistua myös pelastajien huoltoon järjestämällä esimerkiksi muonituksen pelastustöihin osallistuville. Äkillisissä onnettomuustilanteissa osaston käytettävissä on Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston varoja. Katastrofirahastoa ylläpidetään keräystoiminnalla.

Kiinnostuitko kotimaan avun vapaaehtoisen auttajan näkökulmasta? Lue lisää toimintamahdollisuuksista esimerkiksi ensihuolto-sivulta!

Lisätietoja:
Tave Rautiainen, järjestö- ja valmiustoiminnan asiantuntija
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
0400 263 447