Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 52 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia.

Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu...

...on organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa
...toimii pyyteettömästi
...tukee viranomaisia

Tutustu lisää Vapepan toimintaan:

 - https://vapepa.fi/maakuntatoimikunnat/vapepa-pohjanmaa/

Vapepa Keski-Suomi - https://vapepa.fi/maakuntatoimikunnat/vapepa-keski-suomi/

www.vapepa.fi

Lisätietoja:
Aki Valonen, valmiuspäällikkö
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
040 528 0902