Piirin hallitus

Jooel Niittynen
Kuvaaja: Jooel Niittynen

Tältä sivulta löydät tietoa Länsi-Suomen piirin hallituksesta, kuten hallituksen tehtävät, kokoonpanon sekä kokousten pöytäkirjat.

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö määrittelee piirin hallitukselle tehtävät. Tämän mukaan piirin hallituksen tehtävänä on:

1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, ja valvoa kokouksen päätösten täytäntöönpanoa;

2) huolehtia siitä, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten osaavan ja riittävän tuen;

3) hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;

4) valvoa piirin omaisuuden ja talouden hoitoa ja huolehtia, että piirin varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty;

5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankinnasta ja muista huomattavista investoinneista;

6) järjestää henkilöstön edustus piirin hallituksessa sekä sen alaisissa piirin hallintoelimissä järjestön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaan;

7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja sekä muu palkattu henkilöstö;

8) tarvittaessa määrätä samalla alueella toimivien osastojen tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja ratkaista mahdolliset erimielisyydet kuultuaan asianomaisten osastojen hallituksia;

9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta SPR-asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteissa; 4

10) valita piirin edustaja järjestön yleiskokoukseen;

11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa;

12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelun koordinoimisesta;

13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja päättää niiden toiminnasta;

14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti;

15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä 16) päättää muista toiminnanjohtajan esittelemistä asioista. Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määräajaksi valio- tai toimikuntia.

Länsi-Suomen piirin hallitus kokoontuu virallisiin kokouksiin toimintakauden aikana 4–6 kertaa vuodessa.  Kokouksiin osallistuvat piirihallituksen jäsenten lisäksi esittelijänä piirin toiminnanjohtaja ja sihteerinä piirin ohjelmajohtaja.

Piirin hallituksen kokoonpano:

Jokiranta Harri (Seinäjoki), puheenjohtaja
Hämäläinen Taina (Karstula), varapuheenjohtaja

Brisk-Mosander Kristiina (Vaasa)
Heinonen Minna (Laukaa)
Järvenoja Marko (Toholampi)
Keskinen Raimo (Jalasjärvi)
Koivisto Harri (Keuruu)
Koivumäki Sinikka (Ilmajoki)
Lahti Ville (Seinäjoki)
Linnala Maija (Suolahti)
Luoma-aho Sami (Jyväskylä)
Mustajärvi Matti (Kaustinen)
Ojajärvi Jarmo (Alajärvi)
Timonen Henna (Kurikka)

Tero Hintsa, esittelijä
Jooel Niittynen, sihteeri