Ensihuolto

Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Kotimaan valmius konkretisoituu mm. ensihuoltona. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee heidän selviytymistään kriisitilanteessa. Ensihuolto tukee viranomaisten toimintaa.

Ensihuollon tehtäviä

Ensihuolto tukee äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa mm. sosiaalitoimea sen tehtävissä:

  • avustaminen hätämajoituksessa
  • vaatettaminen ja muu välttämätön aineellinen apu
  • ruokahuollon järjestämisessä tukeminen
  • ensiapu ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden selvittäminen
  • neuvonta ja käytännön apu
  • läsnäolo ja henkinen tuki
  • henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen

Mukaan ensihuoltotoimintaan?

Ensihuoltotoiminnassa voi olla mukana eri-ikäisiä ja erilaisen koulutustaustan omaavia vapaaehtoisia (ystävätoiminta, ensiapu, henkinen tuki, kerääjät jne.). Mikäli haluat mukaan ensihuoltotoimintaan, ota yhteyttä esimerkiksi oman alueesi osastoon (linkki osastolistaan).

Ensihuoltotoiminta tehokkaana yhteistyönä

Ensihuoltotoimintaa voi toteuttaa yhdessä muiden paikallisten valmius- ja varautumistoiminnasta kiinnostuneiden kanssa. Paikallinen Punaisen Ristin osasto toimii joko yksin tai yhdessä muiden osastojen sekä muiden järjestöjen (Vapepa) kanssa laajemman OHTO -hälytysjärjestelmän kautta.

Yhteistyöpöytäkirjalla Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sovittu, että Punainen Risti koordinoi häiriötilanteissa myös muita sosiaali- ja terveysviranomaisten tukena toimivia vapaaehtoistoimijoita.

Länsi-Suomen piirin ensihuoltotoiminnan tavoitteena on

  • saada Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin alueella paikallisviranomaisten avuksi ensihuoltoryhmiä

Lisätietoja:
Tave Rautiainen, varautumisen ja valmiuden asiantuntija
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
0400 263 447