Tietosuoja

Tietosuoja

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa yksityisyyttä. Tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta huolehtiminen on tärkeää meille Punaisella Ristillä.

Lisätietoa valtakunnallisista Punaisen Ristin tietosuojakäytännöistä ja rekistereistä, kuten Koulutusrekisteri ja Omaishoitajien tukitoiminnan rekisteri löydät keskustoimiston nettisivuilta.

Lisätietoa Vastaanottokeskusten tietosuojakäytännöistä löydät Maahanmuuttoviraston nettisivuilta

Lisätietoa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) tietosuojakäytännöistä löydät Vapepan nettisivuilta. Vapepan Keski-Suomen maakuntatoimikunnan rekisteri- ja tietosuojaselosteen löydät Vapepa Keski-Suomen nettisivuilta.

Rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten asiakkaiden henkilötietoja käytetään ja kerätään. Selosteet on tehty asiakkaiden turvaksi ja käsittelyn läpinäkyvyyden takaamiseksi. Selosteet perustuvat EU:n tietosuoja-asetukseen.

Mahdolliset tietosuojapyynnöt toimitetaan sähköpostiin tietosuoja@redcross.fi Rekisteröidyn tietopyyntöön vastataan yleensä viimeistään kuukauden kuluessa. Vastaaminen edellyttää, että pyynnön tekjiän henkilöllisyys saadaan varmennettua.

Rikosuhripäivystykseen liittyvien tietosuojapyyntöjen yhteystiedot löytyvät Rikosuhripäivystyksen tietosuojaselosteista.