Valmiustoiminta

Punaisen Risti on valmiusjärjestö. Valmius on järjestön kyky tarjota apuaan sekänormaalitilanteissa ettääkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa eli kriisitilanteissa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa tukee alueellisen valmiuden rakentamista.

Kriisitilanteita koskeva valmius perustuu henkilöstön ja vapaaehtoisten koulutukseen, aineelliseen varautumiseen, yhteistyösopimuksiin ja katastrofirahastoon. Valmiutta valvotaan ja kehitetään järjestöjen valmiussuunnitelmien avulla.

Lue lisää kotimaan avusta, ensihuollosta ja vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja tule mukaan valmiustoimintaan!
 

Kokonaisvalmius onnettomuus- ja häiriötilanteissa

Toimiva kotimaan valmius edellyttää osastojen, piirin ja muiden Vapepa-järjestöjen yhteistyötä ja kokonaisvalmiutta. Kokonaisvalmiudessa otetaan huomioon osastojen ja piirin kaikki resurssit ja varmistetaan niiden joustava käyttö onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä toipumisvaiheessa. Kokonaisvalmius edellyttää kykyä kanavoida osaston eri toimialojen edustajien osaaminen ja auttamisen halu johdetusti mukaan avustustoimintaan.
 

Länsi-Suomen piirin kotimaan valmiustoiminnan tavoitteena on

  • turvata alueellinen valmius eli kokonaisvalmius paitsi jokaisessa osastossa myös SPR:n ja muiden Vapepa-järjestöjen yhteistyönä
  • saada kaikki Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin osastojenvalmiustoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten yhteystiedot OHTO-järjestelmään

Lisätietoja:
Aki Valonen, valmiuspäällikkö
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
040 528 0902

Tave Rautiainen, järjestö- ja valmiustoiminnan asiantuntija
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
0400 263 447