Hygienia- ja turvallisuusohjeet

Ohje päivitetään lähempänä lipaskeräystä loppukesästä 2022.

Yleiset kaikkia koskevat ohjeet

Nälkäpäivän fyysistä kontaktia edellyttäviin vapaaehtoistöihin ei tulla, jos on yhtään hengitystieinfektion oireita. Lipaskeräyksen lisäksi Nälkäpäivässä on muitakin tärkeitä vapaaehtoistehtäviä, kuten kerääjien rekrytointi, digitaalinen kerääminen, tiedotus- ja someviestinnän tehtävät ja myyntituotteiden valmistus.

Osastot voivat tilata Nälkäpäivän materiaalitilauksen yhteydessä maksutta suu-nenäsuojaimia ja käsidesiä. Osastot voivat halutessaan hankkia verkkokaupasta myös maksullisia ja kertakäyttökäsineitä. 

Käytetään Rednetin Korona 2020 sivuilta löytyviä yleisiä suojavarusteiden käyttöohjeita ja turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Tarvittaessa voi hyödyntää myös luotettavien lähteiden ohjemateriaaleja, kuten tätä.

Ohjeet lippaidenjakopisteitä varten

 • Lippaidenjakopistettä hoitavien vapaaehtoisten vuorot suunnitellaan niin, että vuoron aikana ei ole suurta vaihtuvuutta. Näin vapaaehtoiset ovat läheisessä kontaktissa mahdollisimman rajatun ihmismäärän kanssa.
 • Lippaidenjakopisteissä työskenteleviä vapaaehtoisia suositellaan käyttämään kirurgista suu-nenä-suojainta. 
 • Lippaat puhdistetaan/desinfioidaan ennen niiden luovuttamista kerääjälle. Käsidesi käy lippaan puhdistamiseen.
 • Lippaidenjakopisteissä tulee olla tarjolla käsidesiä kerääjille, lahjoittajille ja pistettä hoitaville vapaaehtoisille.
 • Lippaidenjakopisteissä tulee olla tarjolla kirurgisia suu-nenäsuojaimia niille kerääjille jotka haluavat niitä käyttää, sekä ohjeet niiden käyttöön.
 • Kontaktin pituus keräysvälineitä noutavan kerääjän kanssa pyrittävä rajoittamaan minimiin.
 • Vältetään keräysliivin siirtämistä suoraan kerääjältä toiselle. Liivin tulisi “hengittää” pari tuntia ennen uutta käyttökertaa. Kiinteissä lippaidenjakopisteissä työskentelevät vapaaehtoiset voivat tarvittaessa käyttää vapaaehtoisliiviä keräysliivin sijaan, jos keräysliivejä ei muuten ole tarpeeksi.
 • Laitetaan näkyvästi esille ohjeet suojainten käyttöön ja muuhun turvallisuuteen ja hygieniaan liittyen (esim. oikeanlainen aivastaminen).

Ohjeet keräysvälineiden luovuttamiseen kerääjältä kerääjälle

 • Pyritään antamaan jokaiselle kerääjälle oma liivi.
 • Lipas pyyhitään käsidesillä ja kerääjät desinfioivat kätensä käsidesillä ennen kuin lipas vaihtaa kerääjää.

Kahvitarjoilu lipaskerääjille keräämisen jälkeen

 • Suositaan yksittäispakattuja tarjoiluja, esim. Minigrip-pussissa. Henkilö, joka pakkaa tarjoiltavat käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta ja suojakäsineitä.
 • Nimetään erikseen “kahvittaja”, joka annostelee kahvit, sokerit ja maidot ja asettaa valmiin kupin otettavaksi pöydältä, ei siis ojenneta kädestä käteen. Myös kahvittaja käyttää suojavarusteita.
 • Käsidesiä oltava tarjolla lipaskerääjälle.
 • Jonotus ja istumapaikat järjestetään väljästi ja huolehditaan siisteydestä.

Lipaskeräyksen jälkityöt

 • Lippaita tyhjentäessä, rahoja laskiessa ja siirtäessä turvapusseihin pankkiin toimittamista varten on käytettävä suojakäsineitä ja noudatettava hyvää käsihygieniaa.
 • Rahojen laskenta suositellaan jätettäväksi pankin tehtäväksi.

Myyntitapahtumat (esim. leivän ym. tuotteiden myynti)

 • Myytävien tuotteiden oltava valmiiksi pakattuja.
 • Asiakas ottaa tuotteen itse myyntipöydältä, vältetään kädestä käteen ojentamista.
 • Maksamisessa suositaan etämaksua kortilla, MobilePaylla tai tasarahaa.
 • Ennakkomarkkinointi ja –myynti mahdollistaa myös maksun suoraan osaston tilille.
 • Myyntipiste pidetään erillään muusta toiminnasta (esim. lippaidenjakopisteestä tai keiton myynnistä) ja mielellään niin, että myyntiä hoitaa vain muutama vapaaehtoinen, jotta vaihtuvuutta ei tule.

Keittomyynti tai muu ruokamyynti

 • Ruokaa annostelevalla vapaaehtoisella oltava kirurginen suu-nenäsuojain ja suojakäsineet. Keitto annostellaan astiaan, asiakas ottaa astian pöydältä. Näin voidaan käyttää samoja suojahanskoja koko ajan.
 • Eri ihminen hoitaa rahastuksen, kun keiton annostelun.
 • Jonoihin väljyyttä.
 • Asiakkaille oltava tarjolla käsidesiä. 

Lipaskerääjät

 • Lippaidenjakopisteissä tulee olla tarjolla kirurgisia suu-nenäsuojaimia ja käsidesiä.  
 • Ohjeistetaan kerääjiä välttämään rahan koskettamista paljain käsin. Jos seteli jää jumiin lippaan suuaukkoon, se työnnetään sisään esim. kiitostarra-arkilla.
 • Pyydetään kerääjää  ottamaan mukaan käsidesiä. Lipaskerääjille voi tilata verkkokaupasta maksullisia kertakäyttöhansikkaita. Suojakäsineiden käyttö ei korvaa hyvää käsihygieniaa.
 • Lahjoittajakontaktin pituus ohjeistetaan pitämään minimissä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyritään pitämään etäisyyttä lahjoittajaan. 
 • Kiitostarran antamisessa vältetään turhaa kontaktia. Vaihtoehtoisesti lahjoittaja ottaa tarran itse arkista, tai kerääjä liimaa sen lahjoittajan toivomaan paikkaan etäisyydestä huolehtien. Ilmapalloja saa jakaa turvaetäisyyden päästä.