Hygienia- ja turvallisuusohjeet

Yleiset kaikkia koskevat ohjeet

Nälkäpäivän fyysistä kontaktia edellyttäviin vapaaehtoistöihin ei tulla, jos on yhtään hengitystieinfektion oireita. Lipaskeräyksen lisäksi Nälkäpäivässä on muitakin tärkeitä vapaaehtoistehtäviä, kuten kerääjien rekrytointi, digitaalinen kerääminen, tiedotus- ja someviestinnän tehtävät ja myyntituotteiden valmistus.

Osastot voivat tilata Nälkäpäivän materiaalitilauksen yhteydessä maksutta suu-nenäsuojaimia ja käsidesiä. Osastot voivat halutessaan hankkia verkkokaupasta myös maksullisia ja kertakäyttökäsineitä. 

Käytetään Rednetin Korona 2020 sivuilta löytyviä yleisiä suojavarusteiden käyttöohjeita ja turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Tarvittaessa voi hyödyntää myös luotettavien lähteiden ohjemateriaaleja, kuten tätä.

Ohjeet lippaidenjakopisteitä varten

 • Lippaidenjakopistettä hoitavien vapaaehtoisten vuorot suunnitellaan niin, että vuoron aikana ei ole suurta vaihtuvuutta. Näin vapaaehtoiset ovat läheisessä kontaktissa mahdollisimman rajatun ihmismäärän kanssa.
 • Lippaidenjakopisteissä työskenteleviä vapaaehtoisia suositellaan käyttämään kirurgista suu-nenä-suojainta. 
 • Lippaat puhdistetaan/desinfioidaan ennen niiden luovuttamista kerääjälle. Käsidesi käy lippaan puhdistamiseen.
 • Lippaidenjakopisteissä tulee olla tarjolla käsidesiä kerääjille, lahjoittajille ja pistettä hoitaville vapaaehtoisille.
 • Lippaidenjakopisteissä tulee olla tarjolla kirurgisia suu-nenäsuojaimia niille kerääjille jotka haluavat niitä käyttää, sekä ohjeet niiden käyttöön.
 • Kontaktin pituus keräysvälineitä noutavan kerääjän kanssa pyrittävä rajoittamaan minimiin.
 • Vältetään keräysliivin siirtämistä suoraan kerääjältä toiselle. Liivin tulisi “hengittää” pari tuntia ennen uutta käyttökertaa. Kiinteissä lippaidenjakopisteissä työskentelevät vapaaehtoiset voivat tarvittaessa käyttää vapaaehtoisliiviä keräysliivin sijaan, jos keräysliivejä ei muuten ole tarpeeksi.
 • Laitetaan näkyvästi esille ohjeet suojainten käyttöön ja muuhun turvallisuuteen ja hygieniaan liittyen (esim. oikeanlainen aivastaminen).

Ohjeet keräysvälineiden luovuttamiseen kerääjältä kerääjälle

 • Pyritään antamaan jokaiselle kerääjälle oma liivi.
 • Lipas pyyhitään käsidesillä ja kerääjät desinfioivat kätensä käsidesillä ennen kuin lipas vaihtaa kerääjää.

Kahvitarjoilu lipaskerääjille keräämisen jälkeen

 • Suositaan yksittäispakattuja tarjoiluja, esim. Minigrip-pussissa. Henkilö, joka pakkaa tarjoiltavat käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta ja suojakäsineitä.
 • Nimetään erikseen “kahvittaja”, joka annostelee kahvit, sokerit ja maidot ja asettaa valmiin kupin otettavaksi pöydältä, ei siis ojenneta kädestä käteen. Myös kahvittaja käyttää suojavarusteita.
 • Käsidesiä oltava tarjolla lipaskerääjälle.
 • Jonotus ja istumapaikat järjestetään väljästi ja huolehditaan siisteydestä.

Lipaskeräyksen jälkityöt

 • Lippaita tyhjentäessä, rahoja laskiessa ja siirtäessä turvapusseihin pankkiin toimittamista varten on käytettävä suojakäsineitä ja noudatettava hyvää käsihygieniaa.
 • Rahojen laskenta suositellaan jätettäväksi pankin tehtäväksi.

Myyntitapahtumat (esim. leivän ym. tuotteiden myynti)

 • Myytävien tuotteiden oltava valmiiksi pakattuja.
 • Asiakas ottaa tuotteen itse myyntipöydältä, vältetään kädestä käteen ojentamista.
 • Maksamisessa suositaan etämaksua kortilla, MobilePaylla tai tasarahaa.
 • Ennakkomarkkinointi ja –myynti mahdollistaa myös maksun suoraan osaston tilille.
 • Myyntipiste pidetään erillään muusta toiminnasta (esim. lippaidenjakopisteestä tai keiton myynnistä) ja mielellään niin, että myyntiä hoitaa vain muutama vapaaehtoinen, jotta vaihtuvuutta ei tule.

Keittomyynti tai muu ruokamyynti

 • Ruokaa annostelevalla vapaaehtoisella oltava kirurginen suu-nenäsuojain ja suojakäsineet. Keitto annostellaan astiaan, asiakas ottaa astian pöydältä. Näin voidaan käyttää samoja suojahanskoja koko ajan.
 • Eri ihminen hoitaa rahastuksen, kun keiton annostelun.
 • Jonoihin väljyyttä.
 • Asiakkaille oltava tarjolla käsidesiä. 

Lipaskerääjät

 • Lippaidenjakopisteissä tulee olla tarjolla kirurgisia suu-nenäsuojaimia ja käsidesiä.  
 • Ohjeistetaan kerääjiä välttämään rahan koskettamista paljain käsin. Jos seteli jää jumiin lippaan suuaukkoon, se työnnetään sisään esim. kiitostarra-arkilla.
 • Pyydetään kerääjää  ottamaan mukaan käsidesiä. Lipaskerääjille voi tilata verkkokaupasta maksullisia kertakäyttöhansikkaita. Suojakäsineiden käyttö ei korvaa hyvää käsihygieniaa.
 • Lahjoittajakontaktin pituus ohjeistetaan pitämään minimissä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyritään pitämään etäisyyttä lahjoittajaan. 
 • Kiitostarran antamisessa vältetään turhaa kontaktia. Vaihtoehtoisesti lahjoittaja ottaa tarran itse arkista, tai kerääjä liimaa sen lahjoittajan toivomaan paikkaan etäisyydestä huolehtien. Ilmapalloja saa jakaa turvaetäisyyden päästä.