Keräyksen lopputyöt

Rahat katastrofirahastoon  lokakuun loppuun mennessä

Nälkäpäivän keräystuotot maksetaan katastrofirahaston tilille lokakuun loppuun mennessä. Käytä oheista tilisiirtolomaketta, johon on valmiiksi merkitty katastrofirahaston tilinumerot. Muista lisätä lomakkeelle osastosi Nälkäpäiväviite, jonka löydät liitteenä olevasta listasta. Mikäli tilität rahat turvapussissa, merkitse lomakkeelle myös turvapussin numero. Muista säästää turvapussin kuitti!

Kaikki pankit eivät enää ota vastaan käteistilityksiä. Selvitä siis etukäteen voiko turvapusseja viedä pankkiin, jos olet epävarma.

Osuuspankit pääsääntöisesti ottavat turvapusseja vastaan

Tästä linkistä voi hakea Osuuspankin konttoreita ja tarkistaa tarjoavatko ne kassapalveluita ja minä aikoina. 100 % palvelua ei voida luvata, joten asia kannattaa tarkistaa etukäteen. 

S-pankki ottaa vastaan Nälkäpäivä-tilityksiä 30.10. saakka

Turvapussit voi toimittaa S-Pankki–asiakaspalvelupisteisiin niiden aukioloaikana, 30.10. saakka. Lisäksi voidaan toimittaa keräystuotot turvapussiin pakattuna paikalliseen S-marketiin, josta ne toimitetaan  S-pankkiin laskettavaksi. Tämä kuitenkin edellyttää vielä erikseen osastolta asian sopimista etukäteen myymäläpäällikön kanssa. Katso ohjeistus alla.
Toistaiseksi S-pankilla ei ole valmiutta tarjota tätä palvelua ympärivuotisena.
 
Mahdollisten myyntikulujen vähentäminen

Myyntituotto on pidettävä erillään keräystuotoista. Jos osastolle tulee myynnistä kuluja, ne saa vähentää myyntituotoista. Jos myynti tuottaa tappiota, osasto kattaa kulut omista varoistaan.

Myyntikulut on merkittävä osaston kirjanpitoon. Myyntituottojen tilittämiseen on kolme vaihtoehtoa:

a) Maksakaa myyntikulut käteiskassasta ja tilittäkää tuotto suoraan katastrofirahastoon. Muistakaa liittää kuitit myyntikuluista osastonne kirjanpitoon.

b) Tilittäkää osaston tilille myyntikulujen verran rahaa ja maksakaa myyntikulut osaston tililtä.

c) Tilittäkää koko myyntikassa osaston tilille. Maksakaa kulut ja tilittäkää erotus katastrofirahastoon.

Lopputilitys 1.11. mennessä

Lopputilitys tehdään sähköisen kyselylomakkeen kautta. Kyselyssä eritellään keräys- ja myyntituotot, sekä eri keräystapojen kautta tulleet lahjoitukset, sekä kirjataan osallistuneiden kerääjien lukumäärä, sekä koulu- ja yrityskeräyksen tuotot. Kyselyyn vastataan 1.11. mennessä. Näin saamme tärkeää tietoa siitä, mistä keräystulos oikeasti muodostuu ja kuinka monta ihmistä on osallistunut keräyksen toteuttamiseen. Halutessanne voitte sähköisen kyselyn sijaan täyttää tämän sivun liitteenä olevan lopputilityslomakkeen ja lähettää sen piiriin 1.11. mennessä. 

Kerääjien henkilötiedot kerääjärekisteriin 1.11. mennessä

Toimittakaa piiriin 1.11. mennessä kaikkien niiden kerääjien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan liittää ne kerääjärekisteriin. Näin saamme koottua ison reservin ihmisiä, jotka voimme hälyttää nopeasti apuun tarvittaessa. Voitte toimittaa henkilötietolomakkeet joko sellaisenaan, tai koota ne excel-taulukkoon. Taulukon pohja on alla liitteenä.  Yhteystiedot voi jättää myös suoraan nettilomakkeen kautta osoitteessa spr.punainenristi.fi/keraajat

Nälkäpäivän osastokyselyyn vastaaminen

Vastaathan vielä Nälkäpäivän sähköiseen osastokyselyyn  1.11. mennessä. Sen kautta saamme arvokasta tietoa ensi vuoden Nälkäpäivän kehittämistä varten.