Keräyksen lopputyöt

Rahat katastrofirahastoon lokakuun loppuun mennessä turvapussia käyttäen

Nälkäpäivän keräystuotot maksetaan katastrofirahaston tilille lokakuun loppuun mennessä. Kaikki pankit eivät enää ota vastaan käteistilityksiä. Selvitä siis etukäteen voiko turvapusseja viedä pankkiin, jos olet epävarma.

Kun viet rahat pankkiin tai johonkin S-ryhmän toimipisteeseen turvapussissa, muista laittaa jokaisen turvapussin sisään tilisiirtolomake, jossa on katastrofirahaston kyseisen pankin tilinumero. Lisää lomakkeelle osastosi Nälkäpäivä-viite, sekä turvapussinumero. Muista ottaa itsellesi talteen turvapussin kuitti.

Liitteenä on tilisiirtolomakkeita eri pankkeihin, joihin on valmiiksi merkitty katastrofirahaston tilinumero kyseiseen pankkiin.

Osuuspankit pääsääntöisesti ottavat turvapusseja vastaan

Tästä linkistä voi hakea Osuuspankin konttoreita ja tarkistaa tarjoavatko ne kassapalveluita ja minä aikoina. 100 % palvelua ei voida luvata, joten asia kannattaa tarkistaa etukäteen.

Kun viet rahat Osuuspankkiin turvapussissa, varmista, että olet laittanut turvapussin sisään tilisiirtolomakkeen, jossa on katastrofirahaston Osuuspankin tilinumero, osastosi Nälkäpäivä-viite, sekä turvapussinumero. Muista ottaa itsellesi talteen turvapussin kuitti.
 

S-pankki ottaa vastaan Nälkäpäivä-tilityksiä 31.10. saakka

Turvapussit voi toimittaa S-Pankki–asiakaspalvelupisteisiin niiden aukioloaikana, 31.10. saakka. Lisäksi voidaan toimittaa keräystuotot turvapussiin pakattuna paikalliseen S-marketiin, josta ne toimitetaan  S-pankkiin laskettavaksi. Tämä kuitenkin edellyttää vielä erikseen osastolta asian sopimista etukäteen myymäläpäällikön kanssa. 
 
Kun viet rahat S-ryhmän toimipisteeseen turvapussissa, varmista, että olet laittanut turvapussin sisään tilisiirtolomakkeen, jossa on katastrofirahaston S-pankin tilinumero, osastosi Nälkäpäivä-viite, sekä turvapussinumero. Muista ottaa itsellesi talteen turvapussin kuitti.
 
Toimipaikan työntekijän tehtävä on kirjoittaa turvapussin päälle lähettäjä-kenttään toimipaikan nimi/SPR (esim. Prisma Halikko/SPR) ja vastaanottaja-kenttään REILA OY.  
Toistaiseksi S-pankilla ei ole valmiutta tarjota tätä palvelua ympärivuotisena.
 
Mahdollisten myyntikulujen vähentäminen

Myyntituotto on pidettävä erillään keräystuotoista. Jos osastolle tulee myynnistä kuluja, ne saa vähentää myyntituotoista. Jos myynti tuottaa tappiota, osasto kattaa kulut omista varoistaan.

Myyntikulut on merkittävä osaston kirjanpitoon. Myyntituottojen tilittämiseen on kolme vaihtoehtoa:

a) Maksakaa myyntikulut käteiskassasta ja tilittäkää tuotto suoraan katastrofirahastoon. Muistakaa liittää kuitit myyntikuluista osastonne kirjanpitoon.

b) Tilittäkää osaston tilille myyntikulujen verran rahaa ja maksakaa myyntikulut osaston tililtä.

c) Tilittäkää koko myyntikassa osaston tilille. Maksakaa kulut ja tilittäkää erotus katastrofirahastoon.

Lopputilitys 30.11. mennessä

Lopputilitys tehdään sähköisen kyselylomakkeen kautta. Kyselyssä eritellään keräys- ja myyntituotot, sekä eri keräystapojen kautta tulleet lahjoitukset, sekä kirjataan osallistuneiden kerääjien lukumäärä, sekä koulu- ja yrityskeräyksen tuotot. Kyselyyn vastataan 30.11. mennessä. Näin saamme tärkeää tietoa siitä, mistä keräystulos oikeasti muodostuu ja kuinka monta ihmistä on osallistunut keräyksen toteuttamiseen. Halutessanne voitte sähköisen kyselyn sijaan täyttää tämän sivun liitteenä olevan lopputilityslomakkeen ja lähettää sen piiriin 30.11. mennessä. 

Kerääjien henkilötiedot kerääjärekisteriin 30.11. mennessä

Toimittakaa piiriin 30.11. mennessä kaikkien niiden kerääjien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan liittää ne kerääjärekisteriin. Näin saamme koottua ison reservin ihmisiä, jotka voimme hälyttää nopeasti apuun tarvittaessa. Voitte toimittaa henkilötietolomakkeet joko sellaisenaan, tai koota ne excel-taulukkoon. Taulukon pohja on alla liitteenä.  Yhteystiedot voi jättää myös suoraan nettilomakkeen kautta osoitteessa spr.punainenristi.fi/keraajat

Nälkäpäivän osastokyselyyn vastaaminen

Vastaathan vielä Nälkäpäivän sähköiseen osastokyselyyn  30.11. mennessä. Sen kautta saamme arvokasta tietoa ensi vuoden Nälkäpäivän kehittämistä varten.