Nälkäpäivän ydinviestit

Toistemme tukena. Aina.  ​

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua on saatavilla jatkossakin. ​

Avun tarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi konflikti tai äkillinen luonnonkatastrofi. Ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat aina samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa, vaatteet, katto pään päälle ja henkistä tukea.​

Katastrofeihin ja häiriötilanteisiin varautuminen on merkittävä osa Punaisen Ristin työtä sekä Suomessa että maailmalla. Kehittämällä yhteisöjen valmiutta varautua kriisitilanteisiin lievitämme niistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä. Tätä kaikkea voit tukea osallistumalla Nälkäpäivään.​

Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Varoja ei ole ennalta sidottu mihinkään kohteeseen. Siksi voimme auttaa nopeasti siellä, missä apua eniten tarvitaan.​

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan myös kotimaassa​
 
Vapaaehtoisemme auttavat hätätilanteissa usein toimimalla viranomaisten tukena. Katastrofirahaston varoilla mahdollistetaan vapaaehtoisten kouluttaminen ja ylläpidetään kotimaan valmiutta, jotta erilaisiin kriiseihin voidaan vastata tehokkaasti. Äkillisiä onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat ja suuronnettomuudet.
 
Hädän hetkellä ihminen tarvitsee usein myös henkistä tukea. Keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon antaminen ja yhteydenotto lähiomaisiin. Vapaaehtoisten tuki viranomaisille mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat keskittyä ammattiosaamista vaativiin tehtäviin sekä kokonaistilanteen hallintaan. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli ihmisten kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa hädän hetkellä.​