Nälkäpäivän ydinviestit

Vuonna 2021 Nälkäpäivässä korostamme sitä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Olemme toistemme tukena. Aina. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua on saatavilla jatkossakin.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, konflikti tai vaikka pandemia. Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Ja sen jälkeen usein henkistä tukea.

Katastrofeihin ja hätätilanteisiin varautuminen on merkittävä osa Punaisen Ristin työtä sekä Suomessa että maailmalla. Kehittämällä yhteiskuntien valmiutta varautua kriisitilanteisiin, voidaan lieventää niistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä. Tätä kaikkea voit tukea osallistumalla Nälkäpäivään.
 

 
Löydät tarkemmat ydinviestit tämän sivun liitteenä.