Päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohje vapaaehtoistoimintaan

Marjaana Malkamäki
Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

Tämän suosituksen tarkoituksena on tukea vapaaehtoistoiminnan turvallisuutta koronaepidemian aikana. Suosituksen lähtökohtana on sekä vapaaehtoisten että vapaaehtoistoiminnassa kohdattavien ihmisten turvallisuus. Tavoitteena on turvata yhteydenpito apua tarvitseviin myös epidemian aikana.

Päivitetty 18.8.2020

Koronavirus ei ole hävinnyt Suomestaja riski taudin etenemiselle on edelleen suuri. Epidemiatilanteen kehitystä seurataan tarkasti. Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan turvallisuus- ja toimintasuosituksia päivitetään tarpeen mukaan.

Miten koronavirus tarttuu?

 • Koronavirus tarttuu, kun sairastunut ihminen puhuu, aivastaa tai yskii lähelläsi.
 • Virus voi tarttua esimerkiksi, jos sairastunut ihminen yskii käteensä ja koskee toista ihmistä.
 • Koronavirus voi tarttua myös kosketuksen kautta.
 • Virus saattaa tarttua myös pinnoilta, esimerkiksi ovenkahvoista.
 • Nykytiedon mukaan koronaviruksen tartuntariski kasvaa merkittävästi , jos olet sisätiloissa lähietäisyydellä,  yli 15 minuuttia tartunnan saaneen ihmisen kanssa.  Virus tarttuu kuitenkin myös muissa tilanteissa.
 • On hyvä muistaa, että myös oireeton, tartunnan saanut ihminen voi levittää virusta.

Näistä syistä tärkeintä viruksen leviämisen ehkäisyssä on etäisyyden säilyttäminen sekä pitkien kontaktien välttäminen muiden vapaaehtoisten sekä avustettavien kanssa. Myös käsi- ja yskimishygienia sekä suojainten oikeanlainen käyttö pienentää tartunnan riskiä.

Näin suojaat itseäsi ja muita tartunnalta

 • Vapaaehtoistehtäviä ei saa tehdä sairaana.
 • Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele THL:n ohjeiden mukaisesti kotona vähintään 14 vuorokauden ajan. Jos sinulla on oireita vielä 14. vuorokautena tai sen jälkeen, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 • Vältä tarpeettomia kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin ja läheisiin ihmisiin.
 • Vältä erityisesti lähietäisyydeltä tapahtuvia kontakteja toisiin vapaaehtoisiin sekä avustettaviin ihmisiin. Muista turvaväli 2 metriä. Pidä lähikontaktin kesto alle 15 minuutissa.
 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteisiä pyyhkeitä ja käytä kotonakin henkilökohtaista pyyhettä. Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta (käsidesiä). Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, heitä se roskiin ja pese kädet. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta käsilläsi.

> Katso Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeet siitä, miten ikääntynyttä tai muuten riskiryhmään kuuluvaa voi suojata tartunnalta.

Suojavarusteet erilaisissa auttamistehtävissä

Suojavarusteilla tarkoitetaan pääsääntöisesti näitä varusteita:

 • Kirurginen suu-nenäsuojain (kertakäyttöinen). Kirurgisia suu-nenäsuojaimia on eri laatuisia ja niiden käyttöaika tulee varmistaa valmistajalta.
 • Kangasmaski, ns. kansalaismaski (monikäyttöinen, pestään)
 • Kertakäyttöiset suojakäsineet
 • Koko kasvot peittävä visiiri (monikäyttöinen, puhdistetaan valmistajan ohjeen mukaan)

Etäkontakti

Puhelinauttaminen, chat tms.

Ei suojavarusteita, hyvä käsihygienia.

Kontakti ulkona

 

 

 

Kontakti ulkona

Kohdataan lyhyen aikaa (alle 15 min.) ja pidetään turvaväli (vähintään 2 m).

 

Turvaväli ei toteudu ja/tai kohtaaminen kestää yli 15 minuuttia.

Ei suojavarusteita, hyvä käsihygienia.

 

 

Suu-nenäsuojain, hyvä käsihygienia

 

Kontakti sisätilassa*

 

Kontakti sisätilassa

 

Kohdataan lyhyen aikaa (alle 15 min.) ja pidetään turvaväli (vähintään 2 m).

 

Kohtaamisen kesto yli 15 min ja turvaväli toteutuu/ei toteudu

Ei suojavarusteita, hyvä käsihygienia.

 

Suu-nenäsuojain, hyvä käsihygienia

Lähikontakti**

Kohtaaminen tapahtuu sisällä tai ulkona  lähietäisyydeltä (alle 2 m).  

Vaihtoehtoisesti:

 • koko kasvot peittävä visiiri tai
 • kirurginen suu-nenäsuojain sekä

Hyvä käsihygienia, haluttaessa kertakäyttökäsineet.

Lähikontakti ***

Matkustaminen julkisissa liikennevälineissä, kaupassakäynti, tms toiminto, joissa turvaväliä ei voida pitää

Suu-nenäsuojain, hyvä käsihygienia

 

*Sisätilojen ilmanvaihdosta on hyvä huolehtia esimerkiksi avaamalla ikkuna.

**Koko kasvot peittävää visiiriä käytetään yhdessä kirurgisen suu-nenäsuojaimen kanssa tehtävissä, joissa on kohonnut pärske-/pisarariski ja jos oletuksena on, että kohdattava on altistunut tartunnalle tai sairastaa koronavirustautia.

***Tutustu THL:n suositukseen kasvomaskien käytöstä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Suojavarusteista on hyötyä vain, jos niitä käytetään oikein. Suojus on puettava ja riisuttava oikealla tekniikalla, vaihdettava usein ja hävitettävä turvallisesti. Parasta suojautumisessa on siksi ensisijaisesti huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Tutustu suojavarusteiden käyttöohjeeseen

Näin osastosi huomioi turvallisuuden vapaaehtoistoiminnassa

 • Huolehtikaa kaikissa tilanteissa, ettei vapaaehtoinen aseta itseään, muita vapaaehtoisia tai avunsaajia vaaraan.
 • Pohtikaa, mitä vapaaehtoistoimintaa voi toteuttaa ulkona.
 • Välttäkää kontaktia ja lähikontaktia vaativia tehtäviä alueellinen epidemiatilanne huomioiden.
 • Pyrkikää löytämään uusia auttamisen tapoja, joihin ei sisälly kasvokkaista kohtaamista ja jotka eivät vaaranna vapaaehtoisten tai avunsaajien terveyttä. Varmistakaa, että puhelin- tai muu yhteys erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa säilyy.
 • Huomioikaa suojautumisohjeet (ks. yllä ”Näin suojaat itseäsi ja muita”).
 • Seuratkaa viranomaisten alueellisia ohjeistuksia ja suosituksia.

> Lue lisää osastojen ja piirien vapaaehtoistoiminnan suosituksesta

Nämä Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjeet ovat suosituksia ja perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston suosituksiin ja ohjeisiin epidemian ajalle. Suositukset päivittyvät tarpeen mukaisesti.

Epidemiatilanteen määritys on valtakunnallinen ja perustuu THL:n määritykseen, vaikka alueellinen ja paikallinen epidemiatilanne vaihtelee. Oman alueen epidemiatilanteen voi tarkistaa täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

 

Hyödylliset materiaalit

Henkisen tuen ohjevideot:

THL:n ja muiden viranomaisten monikieliset ja selkokieliset materiaalit koronaviruksesta

Lisätietoa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
Maailman terveysjärjestö WHO 
Elinkeinoelämän keskusliiton suositukset yrityksille 
Työterveyslaitoksen toimintaohjeet työntekijöille