Miten kerääjää ohjeistetaan?

Ohje kerääjille:

Kerääjille on kolme ohjetta: video, sarjakuva sekä sarjakuvan taakse tulostettava sanallinen "Ohje lipaskerääjälle", jossa on turvaohjeen lisäksi tietoa siitä, mihin Nälkäpäivänä kerätyt varat käytetään. Ohje päivitetään lähempänä lipaskeräystä.
 

Keräysturvallisuus on keräystoiminnan a ja o:

Siksi jokainen kerääjä on ohjeistettava hyvin. Kerääjät ilmoittavat yhteystietonsa ja todistavat henkilöllisyytensä. Jokaisesta luovutetusta lippaasta pidetään kirjaa kerääjän henkilötietolomakkeiden avulla. Kerääjän on omaa turvallisuuttaan vaarantamatta pidettävä huoli keräysvälineistä ja palautettava ne sovittuna aikana sovittuun paikkaan.

Kun kerääjä noutaa lippaan:

  •  Toivota kerääjä tervetulleeksi.
  •  Kerro hänelle miten ja mihin tarkoitukseen kerätään. Muista mainita mobiililahjoittamisesta ja anna kerääjälle mukaan Maksutapa-kortteja.
  •  Neuvo hänelle hyvä keräyspaikka.
  •  Kysy kerääjältä keräämisen jälkeen miten kerääminen sujui ja pyydä palautetta.
  •  Kiitä kerääjää ja kutsu hänet mukaan toimintaan jatkossakin.

Kaikkien kerääjien pitäisi tietää:

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja katastrofirahastoon. Kun varoja ei ole sidottu mihinkään tiettyyn kohteeseen, voi Punainen Risti tehdä avustuspäätöksen heti, kun äkillinen katastrofi sattuu. Suomen Punainen Risti auttaa kymmenissä maissa joka vuosi.

Suomessa katastrofirahastosta annetaan aineellista apua esimerkiksi tulipalon uhreille. Usein apu on henkistä tukea onnettomuuksien uhreille.

Keräyskulut saavat olla korkeintaan  20 % keräyksen tuotosta.

Voitte tulostaa sivun alalaidassa liitteenä olevan sarjakuvaohjeen jaettavaksi kerääjille. Rasteroitu versio toimii mustesuihkukopiokoneisiin ja tulostimiin, tavallinen versio uudempiin tulostimiin.