Työnjako osastossa

Nälkäpäivä on osaston tärkein tapahtuma

Auttamisvalmiuden ylläpitäminen on yksi osaston perustehtävistä ja Nälkäpäivä on auttamisvalmiutemme selkäranka. Sen avulla keräämme sitomattomia varoja katastrofirahastoon, jotta voimme auttaa heti kun tarvitaan, siellä missä tarvitaan. Nälkäpäivä on myös oiva tapa kutsua toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia. Osa kerääjistä voi innostua osaston muustakin toiminnasta!  Onhan koko osastonne väki mukana varmistamassa, että olemme Nälkäpäivän jälkeen entistä valmiimpia auttamaan?

Keräysjohtaja

Keräysjohtaja johtaa operaatiota. Hän huolehtii siitä, että keräysvälineet ovat kunnossa, keräyssuunnitelma on tehty, kerääjien yhteystiedot ovat saatavilla ja keräyspaikat sovittuna ja Nälkäpäivästä on tehty tapahtumailmoitus Omaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keräysjohtaja tekee kaiken edellä mainitun itse. Osaston hallituksen tehtävä on varmistaa, että osastossa on hyvä keräysporukka, jonka kanssa hommat hoidetaan yhteispelillä.

Valmiustoiminnan yhdyshenkilö

Valmiustoiminnan yhdyshenkilöllä on hyvä käsitys osaston auttamisvalmiudesta sekä osaston ulkopuolisista yhteistyökumppaneista. Hän on loistava voimavara niin keräyssuunnitelmaa laadittaessa kuin kerääjärekrytoinnissakin. Pyytäkää yhteistyökumppanit mukaan keräämään!

Ryhmänvetäjät

Jokaisen ryhmänvetäjän kannattaa rekrytoida joukkonsa mukaan Nälkäpäivään. Fiksua on myös hyödyntää kunkin ryhmän erikoisosaaminen. Mietittehän omassa ryhmässänne, miten voitte lisätä Nälkäpäivän näkyvyyttä paikkakunnallanne.

Tiedottaja

Tiedottaja on keräyksen onnistumisen kannalta olennainen henkilö. Hän miettii, miten keräykselle saadaan näkyvyyttä sekä sosiaalisessa mediassa, että paikallismediassa. Tiedottajan työtä helpottaa, jos osasto järjestää kiinnostavan Nälkäpäivä-tapahtuman. Myös sisäinen viestintä esimerkiksi jäsenille on usein tiedottajan homma. 

Kotimaan avun yhdyshenkilö

Kotimaan avun yhdyshenkilö on erinomainen haastateltava paikallismediassa, kun haluatte kertoa, miten Nälkäpäivä-varoja käytetään Suomessa. Monissa osastoissa kotimaan avun yhdyshenkilö ja keräyspäällikkö toimivatkin työparina.

Kouluyhteistyöhenkilö

Kouluyhteistyöhenkilö huolehtii, että koulut ovat mukana keräyksessä. Muistakaa myös, että kaikki osaston koululaiset voivat haastaa ainakin oman luokkansa mukaan keräykseen. Yleensä tutulta tullut pyyntö tehoaa parhaiten.

Jäsenmestari

Jäsenmestarin vastuulle kuuluu aktivoida osaston jäseniä mukaan keräykseen sekä toisaalta pyytää lipaskerääjiä liittymään jäseniksi.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii, että rahat viedään pankkiin. Keräyksen jälkeen on vielä tehtävä lopputilitys piirille. Sen tekeminen sopii luontevasti rahastonhoitajalle.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että  tehtävät jakautuvat osastossa tasaisesti ja kaikki voimavarat ovat käytössä.

Jäsenet

Jokainen jäsen voi

- kerätä oman kotinsa läheisyydessä tai perustaa nettikeräyksen
- kutsua oman lähipiirinsä kerääjäksi
- leipoa tai askarrella tuotteita myyjäisiin
- viedä keräyslippaan työpaikalleen tai lähikoululleen
- tulla jakamaan lippaita keräyskeskukseen, jos osastolla on sellainen,

tai mitä ikinä keksittekään. Tärkeintä on, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi mukaan!