Viestintä

Benjamin Suomela
Kuvaaja: Benjamin Suomela
"Tehdään Nälkäpäivä yhdessä!"

Viestitään rohkeasti Nälkäpäivästä eri kanavissa!

Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren yleisön. Siksi on olennaista, että kampanja näkyy kaikilla paikkakunnilla tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja katukuvassa.

Nälkäpäivä-keräyksen vahvuus on iloinen, yhdessä tekemisen meininki. Kerrotaan siitä kaikille!

Nälkäpäivän viestinnällä on kolme tavoitetta:

  • Innostaa ihmisiä mukaan kerääjiksi ja lahjoittajiksi
  • Kertoa siitä, mihin keräysvarat käytetään ja miksi apua tarvitaan ja
  • Kertoa, miten keräys sujui ja kiittää siihen osallistuneita.

Osastojen viestinnässä kannattaa satsata etenkin kerääjien ja lahjoittajien innostamiseen.

Viestinnän tueksi on laadittu ohjeita ja hieman materiaalia. Tutustu ohjeisiin, jotka löytyvät vasemmalta "Viestintä" -otsikon alta.