Terveydeksi

Työelämän siirtyessä taka-alalle ja eläkeajan alkaessa moni arjen asia muuttuu. Muutokset aiheuttavat myös päänvaivaa ja haasteita uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Varsin konkreettinen asia on työterveyshuollon palvelujen päättyminen. Moni eläkkeelle jäävä pohtii, mistä saan jatkossa tarvitsemani terveyspalvelut?

Julkista vai yksityistä?

Kirjakaupassa käsiini osui dosentti Ilkka Taipaleen toimittama julkaisu Sata innovaatiota Suomesta, kuinka Suomesta tuli Suomi – poliittisia, sosiaalisia ja arkipäivän keksintöjä. Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kirjasta on ilmestynyt 3. uusittu painos.  Hienoina terveysinnovaatioina kirjassa esitellään mm. työsuojelun ja työterveyshuollon kehitys, samoin kuin terveyskeskusjärjestelmän syntyhistoria. Asioita ja palveluita, joita olemme tottuneet pitämään itsestäänselvyytenä.

Eläkkeelle siirtyessäni koin lievää huolestuneisuutta havahduttuani huomamaan, että tuttu työterveyshuolto ei olekaan enää käytettävissä. Loppukeskustelujen yhteydessä työterveyshoitaja lohdutteli, että terveyskeskuksesta saa ihan hyvää palvelua. Niin varmaan, mutta ellei ole palvelua käyttänyt, uuteen totuttelu ei ole helppoa, varsinkin, kun kuulee jatkuvasti puhetta, että jonot terveyskeskuslääkärille ovat pitkät. Yksityisiä terveyspalveluja toki on kaupunkiasujalle tarjolla, yksityiseen hintaan. Terveysvakuutuksia eläkeläisille eivät vakuutusyhtiöt juuri aktiivisesti markkinoi. Tokihan niitäkin myönnetään, mutta millaisin ehdoin ja mihin hintaan?

Suomalainen terveyskeskus monipuolisine palveluineen on hieno innovaatio. Toivoa sopii, että sen hyviä ominaisuuksia ei lähestyvässä, joskin pitkittyneessä sote-uudistuksessa hukata. Tavallisena veronmaksajana toivon terveyskeskusmallin edelleen kehittämistä entistä monipuolisempaan, integroituneempaan ja tehokkaampaan suuntaan, unohtamatta hoidon ja avun laatutason ja katkeamattoman hoitoketjun varmistusta.

Eläkeikäisten erityistarpeet

Terveydestä ja hyvinvoinnista puhutaan ja kirjoitetaan paljon, omavastuuta ja itsehoitoa korostetaan. Kaikkea ei voi itse hoitaa eikä itsehoitokaan onnistu, ellei siihen saa kunnollista ammatillista ohjausta ja seurantaa. Eläkkeelle siirtyvien kohdalla vaarana on, että terveydentilan ja sairauksien hoidon seurannan ketju katkeaa, kun työterveyshuollon palvelut päättyvät. Erinomaista olisi, jos kuusikymppisille tulisi omalta terveysasemalta kirje, jossa kutsuttaisiin sinne tutustumiskäynnille, sitten kun eläkepäivät alkavat. Tutustumiskäyntiin yhdistyisi ammattilaisen kanssa käytävä keskustelu terveydestä ja hyvinvoinnista ja samalla saisi ohjauksen niihin palveluihin, joita yksilöllisesti itsekukin tarvitsee. Oli sitten kyse esim. laboratoriokokeista, liikunta- tai ravitsemusneuvonnasta, sosiaali- tai mielenterveyspalveluista. Sairauksien ja ongelmien ehkäisy, varhainen toteaminen ja laadukas, oikea-aikainen hoito ja apu ovat pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavinta myös seniori-ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Hyvää syyskesää!

Ansu