Työnantajille

Merja Joro
Kuvaaja: Merja Joro

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämänmuutos, joka kolkuttelee nyt monen asiantuntevan työntekijän ovella. Siihen, kuten muihinkin muutoksiin, tulisi voida valmistautua ja saada tukea hyvissä ajoin. Ikääntyvien työntekijöiden hyvinvointi ja eläkkeelle valmentautuminen ovat asioita, joihin työnantajien kannattaa panostaa niin yksilön, työyhteisön kuin yhteiskunnankin hyvinvoinnin näkökulmasta.

Eläkkeelle siirtymisen pohtiminen etukäteen vähentää stressiä ja vapauttaa turhasta murehtimisesta. Tämä parantaa työntekijän hyvinvointia viimeisinä työvuosina ja sen jälkeen. Samalla hyötyy koko työyhteisö, kun eläkkeelle siirtymisestä tulee luonnollisempi asia, josta uskalletaan ja osataan puhua. Avoimuus mahdollistaa myös eläkeikää lähestyvien työntekijöiden tietojen ja taitojen siirtymisen nuoremmille sukupolville.

Hyvä henkilöstöjohtaminen vaatii ikätietoisuutta

Hyvän henkilöstöjohtamisen kulmakiviä ovat eri-ikäisten henkilöiden johtamisen, yhteistyön ja osaamisen yhteensovittaminen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä on osaamistaan vastaavissa tehtävissä ja että osaamista kehitetään ja hyödynnetään jatkuvasti työn vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. [1] Iäkkäämpien työntekijöiden kokemusta ja osaamista ei kannata sysätä sivuun, vaan hyödyntää se koko työyhteisön ja tekemisen voimavarana.

Virtaa ja hyvinvointia valmennuksista

Työnantajan iäkkäämmille työntekijöille tarjoama eläkevalmennus tuo lisää virtaa ja hyvinvointia viimeisiin työvuosiin. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden valmistautua tulevaan elämänmuutokseen ja siten vapauttaa turhasta huolehtimisesta sekä auttaa keskittymään senhetkiseen tekemiseen. Oman tulevaisuuden pohtimisen seurauksena saattaa olla myös halu myös jatkaa työelämässä. Kun eläkkeelle siirtymistä pohtii etukäteen, voi lopputulos olla, ettei työntekijä vielä haluakkaan jäädä eläkkeelle.

Panostus yksittäisen työntekijän hyvinvointiin on merkityksellinen myös koko yhteiskunnan näkökulmasta. Hyvä työkyky työuran viimeisinä vuosina ja eläkkeelle siirryttäessä tarkoittaa hyvää terveyttä ja elämänlaatua eläkeläisenä. [2]

Hyvä työnantaja

Kun työnantaja osoittaa aitoa kiinnostusta työntekijöidensä hyvinvointiin myös viimeisinä työvuosina ja haluaa huolehtia heidän hyvinvoinnistaan eläkkeelle siirryttäessä, lisääntyy työntekijöiden sitoutuminen ja arvostus työnantajaa kohtaan. Sitoutuneet ja tyytyväiset työntekijät ovat jokaisen työnantajan tärkein voimavara ja tärkeä valtti rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Työntekijät ovat työnantajakuvan keskeisiä lähettiläitä. Heihin – kaiken ikäisiin – kannattaa sijoittaa.

[2] Ilmarinen, J. Pitkää työuraa! – Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan Unionissa, Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, p. 43