Virtaa valmennuksesta!

Siinä me istuimme puolikaaressa, nykyiset ja tulevat eläkeläiset, pohtimassa suurta elämänmuutosta, eläkkeelle jäämistä. SPR:n Täyttä elämää eläkkeellä – hankkeen eläkevalmennus haastoi peruskysymysten äärelle. Mitkä ovat elämäni arvot ja tärkeät osa-alueet, sosiaaliset suhteet, oma identiteetti ja roolit, nyt kun työelämä on jäämässä taka-alalle. Mistä elämän mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden tunteen löytää, kun ansiotyön tuoma elämänsisältö poistuu.

Työ on keskeinen osa-alue aikuisen ihmisen elämässä, liiankin keskeinen, näin me valmennettavat totesimme kuin yhteisestä suusta. Monelle meistä oli tuttua tilanne, että elämä oli alkanut huolestuttavasti kapeutua työn ympärille. Miten terveellistä oli havahtua pohtimaan, mitä muuta hyvään elämään kuuluu tai voisi kuulua kuin päivittäinen työnteko. Osa porukastamme oli kaukoviisaasti tullut valmennukseen jo ennen eläkkeelle jäämistä, osa vasta eläköidyttyään.

Lupa pitää huolta itsestä

Puhe omien tarpeiden huomioimisesta, oman kehon kuuntelusta tai kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamisesta tuntuu huuhaalta silloin kun päälle painavat erilaiset deadlinet, raportoinnit, tilitykset, sähköpostitulva, asiakasjono tai innovaatiopaineet.

Koskaan ei ole liian vanha tekemään sitä, mistä tulee hyvä mieli! Tämä slogan jäi mieleen valmennuksesta. Hyvä mieli tulee eri lähteistä. Liikunta, sosiaaliset suhteet, matkustelu, luonto, vapaaehtoistoiminta, kirjoittaminen - ainakin näitä asioita kuulin kanssavalmennettavien jo toteuttavan.

Yksinäisyys – yksi suomalaisen elämän riivaus, myös puhutti. Ei elämä aina mene niin kuin sitä nuorena suunnittelee. Ihmissuhteet voivat kariutua, työ on voinut viedä ajan ja mielenkiinnon siinä määrin, että ihmissuhteet kärsivät. Elämässä tapahtuu kipeitä menetyksiä. Valmennuksessa jaettiin myös näitä tuntoja.

Yhdessä voimaantuminen

Eläkevalmennus on myös oiva paikka solmia uusia ihmissuhteita. Porukkamme innostui niin kovasti keskustelemaan, että tuntui tärkeältä sopia yhteydenpidon jatkamisesta. Kiinnostus vapaaehtoistoimintaan heräsi kuultuamme sen eri mahdollisuuksista. Suunnittelimme keskustelukerhon perustamista, jonka puitteissa toteuttaisimme myös pop-uptyyppistä vapaaehtoistoimintaa lähiyhteisön vahvistamiseksi.

Iloa syksyyn!

Ansu