Hellevi Ahoniemi

Hellevi Ahoniemi

yrittäjä

syntymävuosi 1958

asuinpaikka: Mänttä

Ehdolla hallituksen jäseneksi

 


 

VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Punaisella Ristillä on ollut paikkansa jo 140 vuotta yhteikunnassamme. Mielestäni meidän pitäisi entistä enemmän ja rohkeammin tuoda esiin asemamme kolmannen sektorin toimijana ja pyrkiä takaamaan perustehtävämme mukaiset asiat tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville sekä paikallisesti että alueellisesti. Mielestäni Punaisen Ristin perusperiaatteet pitäisi nostaa vahvemmin esiin ja puhua niiden puolesta.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Yhteiskunnassamme on tapahtumassa muutoksia koko ajan. Mielestäni ne eivät välttämättä ole uhkia. Punaisen Ristin pitää kuitenkin järjestönä olla ns. hereillä ja tietoinen siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Punaisen Ristin perustehtävä ei kuitenkaan muutu ja sen asemaa pitäisi vahvistaa muutosten keskellä.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Vahvin osaamiseni Punaisessa Ristissä on ensiapu- ja valmiusasiat. Tosin useat vuodet osaston hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana, puheenjohtajana ja piirihallituksen jäsenenä ovat antaneet minulle laajaa näkemystä järjestön kaikilta osa-alueilta. Osastossamme on myös työllistämistoimintaa hankkeen muodossa (ollut jo useita vuosia) ja siltä alueelta on myös osaamista. Työelämässä minulla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen alalta. Henkilökohtaisia vahvuuksiani ovat määrätietoisuus, avoimuus, positiivuus ja rohkeus ilmaista mieleipiteeni.

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Toimin yrittäjänä omalla toiminmellä, joten pystyn melko helposti järjestämään aikaa myös arkena. Myös elämän tilanteeni on sellainen, että minulla riittäisi aikaa tämän tehtävän hoitamiseen.