Outi Forsblom

Outi Forsblom

Kasvatustieteitten maisteri, luokanopettaja

syntymävuosi: 1965

asuinpaikka: Tikkala

Ehdolla hallituksen jäseneksi

Outilla on pitkä ja monipuolinen kokemus toiminnasta eri kansalaisjärjestöissä, mm. kylätoimikunnassa 25 vuotta. Kunnanvaltuutettuna, perusturvalautakunnan- ja kunnanhallituksen jäsenenä hän perehtyi paikalliseen päätöksentekoon. Talouselämän asiantuntijuutta hän hankki paikallisen Osuuspankin valtuustossa ja hallintoneuvostossa. Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin hallituksessa hän on toiminut kuusi vuotta, osaston hallinnassa kymmenen vuotta, sekä Punaisen Ristin valtuustossa viimeisen yleiskokouskauden. Persoonana Outi on yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen joukkuepelaaja. Arvomaailmaltaan inhimillisyyttä korostava ja vahvasti Punaisen Ristin arvoihin sitoutunut.

 


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Ääriainekset nostavat päätään niin Suomessa kuin maailmallakin. Punainen Risti on entistä tärkeämpi inhimillisyyden sanoman levittäjä. Punaisen Ristin tehtävänä yhteiskunnassa on toimia ääripäiden välissä, tavallisten ihmisten auttamisväylänä ikään, rotuun, uskontoon, poliittiseen näkemykseen tai sukupuoleen katsomatta.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Asenteiden koveneminen on haaste Punaiselle Ristille. Vapaaehtoisemme ovat paikoin joutuneet vihapuheen kohteeksi. Vaikka vapaaehtoisten määrä on kasvanut, voivat koventuneet asenteet aiheuttaa vapaaehtoisten uupumista ja katoa. Meidän on pidettävä huolta vapaaehtoisten auttajiemme jaksamisesta ilmaisemalla ehdoton tuki tärkeälle työlle, jota he tekevät.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Olen kasvatuksen ja pedagogiikan ammattilainen. Toimin luokanopettajana Tohmajärvellä ja uskon, että lasten ja nuorten keskuudessa tehty työ kantaa hyvää hedelmää tulevaisuudessa. Punaisessa Ristissä olen Tikkalan osaston puheenjohtaja, olen toiminut kuusi vuotta Savo-Karjalan piirin hallituksessa ja viimeisimmän yleiskokouskauden olen ollut valtuuston jäsen.
Olen käynnistänyt Reddie Kids toiminnan osastossamme. Toimin aktiivisesti ensiapuryhmässä ja olen myös henkisen tuen ryhmän jäsen.
Kansalaisyhteiskunnan toiminnan tuntemus on karttunut kunnallisten luottamustoimien kautta. Olen ollut Tohmajärvellä kunnanvaltuutettuna, kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan jäsenenä. Tällä hetkellä perehdyn myös talousmaailmaan toimimalla paikallisen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä.
Lähiyhteisössäni olen toiminut kyläyhdistyksessä parinkymmenen vuoden ajan.

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Olen työssäkäyvä neljän lapsen ( 15v, 17v, 22v, 25v) äiti. Työnantajani on suhtautunut joustavasti valtuuston kokouksiin osallistumiseeni. Uskon, että minulla on riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn perehtymiseen ja työnantajani joustaa kokouspäivien verran.