Ann-Mari Audas-Willman

Ann-Mari Audas-Willman

Kyrkoherde

Födelseår: 1962

Bostadsort: Vasa

Kandiderar för viceordförande i styrelsen och styrelsenmedlem samt medlem i fullmäktige 

 


SVAREN TILL VALUTSKOTTETS FRÅGOR:

1. Hur borde Röda Korset påverka samhället nu?

FRK ska bedriva opinionsbildning på alla plan, bland den breda allmänheten och bland politiker och tjänstemän. Informationen om FRK behöver vara omfattande, enkel och tydlig för att nya grupper av människor ska hitta till FRK och dess bidragsvägar och former av frivilligverksamhet. FRK ska fortsättningsvis skapa mötesplatser för bidragsgivare och mottagare samt för frivilliga och hjälpbehövande, både i hemlandet och internationellt.

 

2. Vilka hot ser du i dagens samhälle sett från Röda Korsets synvinkel?

Samtidigt som många öppnar sina hjärtan, sina händer och sina plånböcker ser vi ett hårdnande klimat i samhället. Individualism som utvecklas till egoism är ett hot mot  medborgarsamhället och det skyddsnät som FRK är en del av. Minskade ulandsbistånd hotar utvecklingsprojekt, både nya och redan existerande. Bristfälliga insikter om förhållandena dit asylsökande riskerar att utvisas utgör ett hot mot en human asyl- och flyktingpolitik.

 

3. Hurudana kunskaper eller styrkor som gagnar organisationen skulle du tillföra styrelsearbetet?

Till utbildningen är jag politices magister, teologie magister, lärare, utbildningsledare och arbetshandledare. Jag har jobbat som lärare, projektledare, inom undervisningsförvaltning, som rektor och som kyrkoherde. Svenskfinland känner jag bl.a. från tiden som vice ordförande i Svenska folkpartiet. Har erfarenhet av kommunala, interkommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag.

 

4. Hur mycket tid kan du använda till uppdraget som du kandiderar till, och möjliggör din livssituation tidsanvändningen på vardagen?

Jag har nu prioriterat arbetet för Finlands Röda Kors och är beredd att ge det den tid uppdraget förutsätter. Med god planering och framförhållning kan jag delta i styrelsearbetet. Genom att jag jobbar som kyrkoherde är både vardagar och helgdagar arbetsdagar.