Heikki Sederholm

H. Nuutinen
Kuvaaja: H. Nuutinen

Heikki Sederholm

Eläkeläinen, asiantuntija

syntymävuosi 1945

asuinpaikka Kuopio

Ehdolla hallituksen jäseneksi

Ehdokkaamme  on oikea valinta tehtävään, koska:

Heikillä on pitkä kokemus erilaisista  Punaisen Ristin luottamustehtävistä Kallio-Käpylän ja Kuopion osastoissa, piirin hallituksissa HUP:ssa ja viimeksi Savo-Karjalan piirin hallituksen puheenjohtajuudesta 2015-2017 keskellä mittavinta sodanjälkeistä maahanmuuttohaastet ta . Heikki on kuunteleva  ja  ratkaisukeskeinen helposti  lähestyttävä  persoona,  ja  hän on vihkiytynyt Punaiseen Ristiin koko sydämellään . Heikin tunnuslause onkin "Punainen Risti teidänkin ristiksenne"


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Punaisen Ristin tulee periaatteidensa mukaisesti vaikuttaa siihen että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti ja inhimillisesti.
Suomessa yhteiskunnan rakenteita ollaan uudistamassa jollion Punaisen Ristin pitää olla mukana keskustelemassa millaisia viranomaisia tukevia toimintoja se voi realistisesti toteuttaa nykyisellä järjestörakenteella.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Uhkia kyllä löytyy mutta mielilauseeni on: Uhkat pitää kääntää mahdollisuuksiksi.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Minulla on laaja Punaisen Ristin tuntemus aina 1970-luvun alusta alkaen.
Olen toiminut osasto- ja piiritasolla aktiivisti lähes koko ajan.
Olen Punaisen Ristin valtuuston varajäsen.
Olen toiminut esiavun kouluttajana eri tasoilla vuodesta 1978 alkaen.
Minulla on laaja ensihoidon tuntemus aina käytännön työstä ja sen opettamisesta, johon kuului myös hallinnon ja johtamisen opetus.
Minulla on kohtalaisen laaja tuntemus pelastustoimen tehtävistä sekä sen hallinnosta.
Olen toiminut ensihoidon järjestötyössä vuodesta 1978 alkaen ja toimin edelleenkin siinä asiantuntijana.
Minut on valittu Suomen ensimmäiseksi Vuoden Ensihoitajaksi v.2011 ja minut on kutsutta 2017 Suomen Ensihoitoalan Liiton ensimmäiseksi Kunnia Puheenjohtajaksi.
Toimin edelleenkin ensiavun ja ensihoidon koulutustehtävissä.
Olen toiminut ja toimin edelleenkin Opetushallituksen alaisissa tehtävissä.

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Koska en ole vakinaisessa työsuhteessa ja lapset on aikuisia niin aikaa kyllä löytyy kaikkina viikon päivinä.