Valtuusto - fullmäktige

Tällä sivulla julkaistaan kaikki neuvoston puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat. Ehdokkaitten tarkemmat esittelyt löydät vasemmalla olevasta palkista.

Här hittar du alla kandidater till rådet. Närmare presentationer hittar du i menun på vänstra sidan.

Valtuuston puheenjohtajisto -fullmäktigepresidie

 

KYSYMYKSET

Kysymykset valtuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ehdolla oleville:

  1. Mitä humanitaarisia kysymyksiä valtuuston pitäisi mielestäsi käsitellä?
  2. Mitä omaa osaamista toisit valtuuston työskentelyyn?
  3. Mikä on mielestäsi valtuuston keskeisin rooli?

FRÅGORNA

Frågorna till dem som kandiderar för fullmäktiges ordförande- eller viceordförandeskap

  1. Vilka humanitära frågor borde fullmäktige enligt din mening behandla?
  2. Vilket eget kunnande skulle du tillföra i fullmäktiges arbete
  3. Vilken roll ser du som fullmäktiges mest centrala?