Hannu Kuokkanen

Hannu Kuokkanen

Varatuomari, rakennuslakimies, eläkkeellä

syntymävuosi: 1948

asuinpaikka: Vaasa

Ehdolla hallituksen jäseneksi

 


 

VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämisessä sekä vapaaehtoistyön jatkuvassa kehittämisessä järjestömme on inhimillisyyden puolestapuhuja. Syrjäytymisen estymiseen tulee edelleen vaikuttaa pitkäjänteisesti. Vastaanottokeskusten perustamisesta ja purkamisista saadut kokemukset tulee kirjata, tutkia ja julkaista tulevaisuutta varten - valmiusjärjestönä näitä kokemuksia ei tule unohtaa.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Uhkia on monenlaisia. Yhteiskunnan polarisoituminen ilmenee vihapuheena ja vastakkainasetteluna. Vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisten määrän hiipuminen on konkreettinen uhka. Järjestömme voi jatkossakin julkaista arvojensa ja periaatteidensa mukaisia kannanottoja, jotta lisäämme yhteiskunnassa käytävään keskusteluun selkeitä kannanottoja.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Olen toiminut järjestömme eri tasoilla ja monessa tehtävässä. Noin 30 vuoden aikana olen toiminut aluksi vapaaehtoisena pakolais- ja monikulttuurisuustyössä, sittemmin ison osaston puheenjohtajana, piirin hallituksen jäsenenä, puheenjohtajana ja tällä hetkellä varapuheenjohtajana Länsi-Suomen piirissä. Nykyisin olen myös valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsen. Olen ollut organisoimassa ja nykyisin ylläpidämme osaston puitteissa Rikosuhripäivystyksen toimipistettä Länsi-Suomessa. Kielitaito suomi (äidinkieli) ruotsi ja englanti (hyvät), saksa ja ranska (alkeet).

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Olen siirtynyt eläkkeelle kesällä 2016, joten voin järjestää aikaani tehtävän edellyttämällä tavalla.