Birger Sandell

Birger Ch. Sandell

Läkare,  landskapsläkare emeritus

födelseår: 1946

bosatdsort: Mariehamn

Kandiderar till styrelsens viceordförande och till styrelsen

Vår kandidat är rätt val för uppdraget, eftersom:

Gedigen erfarenhet inom Finlands Röda Kors både nationellt och internationellt. Utmärkta  språkkunskaper, svenska,  finska  och engelska (tyska)

 


SVAREN TILL VALNÄMDENS FRÅGOR

1. Hur borde Röda Korset påverka samhället nu?

Röda Korset har ett grundmurat namn och rykte som hos de flesta väcker positiva associationer  och som grundar sig på rörelsens verksamhetsprinciper och det hittills utförda arbetet. Detta skall vi bygga vidare på men måste då beakta det som händer i vår verksamhetsomgivning/ samhället och anpassa verksamheten enligt förändrade behov och krav.Uppgiften är omfattande och komplicerad och kräver en kontinuerlig uppföljning, utveckling, utvärdering och kommunikation av verksamheten. Särskilt stor uppmärksamhet krävs för att följa med utvecklingen och tillämpningen av de kommunikativa medierna.

2. Vilka hot ser du i dagens samhälle sett från Röda Korsets synvinkel?

En ökad risk för utslagning och segregering av svagare och utsatta individer och befolkningsgrupper som en följd av ett “hårdare” och mindre tolerant samhällsklimat. Ett ökad acceptans av “ alternativa fakta”.En försämrad samhällsekonomi ökar förväntningarna på insatser från Röda Korsets sida, även då ärendena tveklöst faller under samhällets ansvar.

3. Hurudana kunskaper eller styrkor som gagnar organisationen skulle du tillföra styrelsearbetet?

Min utbildning (läkare) och yrkesverksamhet (barnläkare, landskapsläkare, sakkunnigläkare vid FPA, företagsläkare) i kombination med en gedigen erfarenhet av organisationsarbete ( Finlands Röda Kors, Samfundet Folkhälsan, yrkesrelaterade organisationer) har givit mig kunskaper och färdigheter rörande samhällsfunktioner i allmänhet och folkhälsofrågor i ett brett perspektiv i synnerhet.

4. Hur mycket tid kan du använda till uppdraget som du kandiderar till, och möjliggör din livssituation tidsanvändningen på vardagen?

Jag är pensionär sedan hösten 2010 även om jag för närvarande arbetar som företagsläkare på deltid. Min arbetssituation är dock flexibel varför jag är fri att att avsätta behövlig tid för arbete inom FRK ,även på vardagar.