Katja Kuusela

Katja Kuusela

Customer Management Lead 

Syntymävuosi: 1978

Asuinpaika: Espoo

Ehdolla hallituksen varapuheenjohtajaksi

 


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Punaisen Ristin tulisi entistä rohkeammin ottaa kantaa inhimillisyyden ja suvaitsevaisuuden puolesta, tukeutua vahvasti periaatteisiimme. Erityisen tärkeänä vaikuttamisen paikkana näen ihmisarvon kunnioituksen edistämisen kaikkialla, ei vain kriisitilanteissa vaan myös ihan arjen hetkissä. Erityisesti eriarvoistuminen, suvaitsemattomuus ja vastakkainasettelu ihmisten välillä ovat voimistuneet, nämä näkyvät aikaisempaa selvemmin jo lasten ja nuortenkin arjessa.

Uskon, että esimerkin voima on tärkein. Voisimme tuoda vahvaa ja vaikuttavaa perustoimintaamme enemmän esiin sanoittaen sen selvemmin vastavoimaksi näille trendeille. Kampanjat, niin laajemmat kuin vaikkapa paikalliset flashmobit, tehostavat sanomaa tärkeiden lausuntojen ja lainsäädännöllisen vaikuttamisen lisäksi. Olemme uskomattoman taitavia reagoimaan äkillisiin tilanteisiin, onnistumisen avaimena tässä on valmiudesta tuttu varautumisen jatkuva kehittäminen. Meidän tulisi hyödyntää laajemmin tätä osaamistamme vaikuttaaksemme näihin ns pysyvämpiin ilmiöihin häiriötilanteissa reagoinnin rinnalla. Voisimme panostaa enemmän (hiljaisten) signaalien tunnistamiseen ja niihin varautumiseen. Aivan erityisesti haluan panostaa lasten ja nuorten toimintaan – tavoittavuutta parantamalla ja kehittämällä sisältöä voimme muuttaa pysyvästi ilmapiirin kehittymisen suunnan koko yhteiskunnassa.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Punainen Risti ei ole valitettavasti ole immuuni ihmisten voimistuneille reaktioille, vastakkainasettelulle ja vihanpurkauksille. Väkivaltaisuudesta on tullut arkisempaa ja näkyvämpää. Emmekä voi maailmalla nähdyn perusteella täysin luottaa suojamerkin voimaan.

Järjestönä meidän tulee toimia kaikin puolin diskreetisti välttääksemme järjestön kohdistuvan maineriskin toteutumisen ja vapaaehtoisten toimintaan vaikuttavan turvattomuuden tunteen lisääntymisen. Meidän tulisi entistä enemmän panostaa vapaaehtoisten tukemiseen, tuoda selkeämmin järjestötoimintaan sovellettua ”henkilöstöhallintoa” vapaaehtoisten motivaation huomioimisen, voimavarojen varmistamisen ja muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavien taitojen kehittämisen tukemiseen.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Minusta ihmisenä on käytetty mm seuraavia sanoja: tiimipelaaja, ekstrovertti, analyyttinen, positiivinen, aikaansaava, tehtäviinsä paneutuva ja dynaaminen. Kehittämistyössä mielelläni ideoin, tarkastelen asioista ns laatikon ulkopuolelta. Uskon näiden olevan hallituksen työskentelyä edistäviä ominaisuuksia.

Osaamistaustani on erityisen vahva järjestötoiminnan osalta – niin Punaisesta Rististä kuin muistakin järjestöistä valtakunnallisesti. Erityisiä osaamisalueitani ovat järjestöjohtaminen, toiminnan kehittäminen, koulutus ja kasvatus. Järjestötaustan lisäksi myös työn puolelta on kertynyt sekä taloushallinnon että johtamisen osaamista. Uskon myös vahvan digitalisaatio/ICT -osaamiseni olevan nyky-yhteiskunnassa erityisen tärkeä järjestöllemme.

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Olen vahvasti sitoutunut Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan, näin ollen tämä olisi minulle kaikkein tärkein luottamustoimeni mikäli tulen valituksi. Pystyn vaivatta järjestämään tehtävän hoitamiseen aikaa keskimäärin 1,5 päivää viikossa (useimmiten pilkottuna), tarvittaessa enemmänkin. Työni on ajoittain epäsäännöllistä, se vaatii välillä panostusta virka-ajan ulkopuolellakin. Vastapainona voin vaikuttaa paljon työaikatauluihini, tämä yhdistettynä joustaviin työskentelytapoihin on ajankäyttö myös arkena mahdollista. Jos tulen valituksi, priorisoin ajankäytössäni tehtävän sen täyttääkseni mahdollisimman hyvin tehtävän vaatiman panostuksen. Haluan tehdä parhaani tässä luottamustoimessa.