Markku Suokas

Markku Suokas

johtaja, ylilääkäri

syntymävuosi: 1955

asuinpaikka: Turku

Ehdolla hallituksen jäseneksi

 


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet luovat perustan. Punaisen Ristin brändi on vahva niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Näistä tulee pitää kiinni ja vahvistaa niitä. Näin toimien Punaisella Ristillä on oikeutus toimia kaikissa olosuhteissa ihmisten auttamiseksi. Tähän liittyvä luottamuspääoma on ainutlaatuista

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan luonne on muuttumassa, sitoutumisen aikajänteet lyhenevät, samoin monet muut aktiviteetit, harrastukset ja toimintamuodot kilpailevat ihmisten vapaa- ajasta. Tämä haastaa Punaisen Ristin uudella tavalla jäsenten ja vapaaehtoisten saamiseen sekä myös sitoutumiseen että toimintaan. Meidän pitää saada nuoria mukaan, ja toisaalta suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle jää heille enemmän vapaa- aikaa esimerkiksi Punaisen Ristin toimintaan. Punainen Risti on kyennyt toimimaan vuosikymmenten ajan hyvin vaikeissakin olosuhteissa, joten uskon sen kyvykkyyteen myös tulevaisuudessa. Riskinä näen vapaaehtoisten ja auttajien koskemattomuuden heikkenemisen niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tehtävissä etenkin suurten katastrofien ja sotien yhteydessä, mutta myös muussa toiminnassa

3.Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn

Tunnen hyvin kolmannen sektorin toiminnan. Olen toiminut 6 vuotta, täydet kaudet 3 x 2 vuotta, Punaisen Ristin Varsinais- Suomen piirin hallituksen puheenjohtajana, olen Punaisen Ristin keskusjärjestön hallituksen jäsen sekä Veripalvelun hallituksen varapuheenjohtaja. Aiemmin olen ollut Punaisen Ristin valtuustossa. Lisäksi olen ollut perustamassa Icehearts Turku ry.:tä, joka on osa valtakunnallista Icehearts lastensuojelutoimintaa. Olen edelleen Icehearts Turun hallituksen varapuheenjohtaja. Minulla on vahvaa osaamista suomalaisesta ja kansainvälisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Toimin ja olen toiminut useammassa sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävässä. Tunnen hyvin valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, asiantuntemustani on käytetty laajasti uudistuksen valmistelussa. Omaan hyvät ja monipuoliset verkostot julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoihin. Olen ollut mukana lukuisissa valmistelevissa ja päättävissä työryhmissä valtakunnallisesti mm. sosiaali- ja terveysministeriössä. Vahva johtamistausta, kokemus hallitustyöstä, monipuoliset verkostot, innovatiivisuus ja joukkuepelaaminen antavat hyvät eväät Punaisen Ristin hallitustyölle. Olen myös suorittanut HHJ- tutkinnon, Hyväksytty Hallituksen Jäsen- tutkinto, joka parantaa valmiuksia hallitustyöskentelyyn.

4.Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Teen ne asiat, joihin olen sitoutunut.