Sami Laitinen

Roosa Penttilä
Kuvaaja: Roosa Penttilä

Sami Laitinen

Master of Laws, Ylitarkastaja

Syntymävuosi: 1991

Asuinpaikka: Oulu

Ehdolla hallituksen varapuheenjohtajaksi sekä jäseneksi

 


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Tärkein tapamme vaikuttaa on toimintamme kautta. Toimivalla kautta maan näkyvästi, avoimesti ja vaikuttavasti edistämme parhaiten arvojemme ja periaatteidemme toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että tarjoamme vapaaehtoisuutta ja jäsenyyttä aktiivisesti toiminnasta kiinnostuneille tai mahdollisesti kiinnostuville ihmisille. Punaisen Ristin pitää ottaa rohkeasti ja selkeästi kantaa ajankohtaisissa humanitaarisissa kysymyksissä. Näitä voivat olla esimerkiksi nuorten syrjäytyminen tai vaikkapa rypäleaseita koskevien sodan oikeussääntöjen noudattaminen.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Kyllä. Kaikilla merkittävillä yhteiskunnallisilla toimijoilla on uhkia. Toimin Oulun osaston puheenjohtajana, ja tehtävässä olen huomannut, kuinka julkisen rahoituksen saaminen on vaikeutunut, vastakkaiset mielipiteet ovat kärjistyneet ja järjestöön sitoutuneiden vapaaehtoisten löytäminen ei ole helppoa. On kuitenkin mietittävä, miten nämä uhkat käännetään mahdollisuuksiksi: miten rahoitusta kehitetään, miten toimintatapoja muutetaan niin, että vapaaehtoiset voivat käyttää aikansa tehokkaammin vaikuttavaan ja mielekkääseen toimintaan. Tällä tavalla hallituksessa uhkiin voidaan vastata.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Olen kokenut järjestön toimintatapojen ja rakenteiden kehittäjä. Olen ollut koordinoimassa kansainvälistä nuorten yhteistyötä, järjestänyt suuria kansainvälisiä kokouksia, uudistanut vapaaehtoistoimintaa ja johtamista. Erityisesti minulla on kokemusta nuorten toiminnasta ja nuoristotoimikunnan työskentelystä. Ammatillinen taustani on kansainvälisessä oikeudessa, erityiseti pakolaisoikeuden ja humanitaarisen oikeuden kysymyksissä. Lisäksi vahvuuksiani on yhteistyökyky, kielitaito ja järjestötoiminnan laaja tuntemus.

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Riittävästi! Olen toiminut vuosia vastuullisissa tehtävissä, joille on aina riittänyt aikaa. Pystyn järjestämään ajankäyttöni joustavasti, matkustamaan ja hyödyntämään etäosallistumistakin, kun se sopii.