Henri Backman

Henri Backman

Ensihoitaja, hallitotieteiden yo.

Syntymävuosi: 1979

Asuinpaikka: Tampere

Ehdolla hallituksen varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi

 


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Punaisella Ristillä on tärkeä osa arvokeskustelussa tuoda inhimillisiä arvoja esille. Sen teemme parhaiten toiminnan kautta. Kutsutaan kaikkia ihmisiä mukaan toimintaan ja samalla laajennamme auttajien verkkoa. Myös jokaisella vapaaehtoisella on oikeus puhua Punaisen Ristin arvojen puolesta ja tuoda samalla ihmisyyttä yhteiskuntaan. Tietysti meidän pitää kuten olemme aina tehneet, pitää heikommassa asemassa olevien puolta. Lisäksi meidän pitää olla niin näkyvillä, että meiltä osataan hakea apua myös niissä elämän katastrofeissa, joista ei tehdä uutisia, mutta joissa me pystymme auttamaan. 

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Punaisen Ristin liike on vahva ja meillä Suomessa on vahva asema. Olemme kykeneviä auttamaan sisaryhdistyksiämme sekä osallistumaan toimintaan Suomessa. Yhteiskuntaa uhkaavat asiat kuten esim. ilmastonmuutos, laajamittainen maahantulo, ihmisten eriarvoistuminen, rasismi vaativat meiltä koko järjestökentän monipuolisuutta, yhteistyötä ja kykyä muuttua nopeastikin. Koko järjestön yhtenäinen kokonaisvalmius ja hyvä arvopohja auttavat vastaamaan näihin uhkiin.

Maakunta ja sote-uudistus muokkaavat yhteiskuntaa. Se avaa uusia mahdollisuuksia kunnille toteuttaa terveyden edistämistä ja asukkaidensa hyvinvointia. Kolmannella sektorilla on tässä hyvä mahdollisuus olla mukana ja me terveyden edistämisen ohjelmillamme ja kokemuksellamme olemme haluttu kumppani. On kuitenkin tärkeää myös pitää omia puoliamme, että pysymme vapaaehtoistoiminnassa emmekä lähde tekemään kunnalle kuuluvia tehtäviä.

Nuorten turvatalot ovat tärkeässä roolissa nuorten mielenterveys ja muiden ongelmien auttamisessa. Turvatalojen toiminta ja osastot tukevat toisiaan. Se on tärkeää yhteistyötä. 

Järjestömme vankka selkäranka on jäsenemme. Jäsenmäärä laskee kuitenkin edelleen ja nyky-yhteiskunta on kiireinen. Tarvitsemme rohkeaa ja jatkuvaa jäsenhankintaa. Osastoja pitää tukea tekemään perustoimintaa ja samalla samaan uusia vapaaehtoisia jäseniksi.

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Olen toiminut yhden kauden varapuheenjohtajana hallituksessa ja näen tärkeänä jatkuvuuden hallituksessa. Olen päässyt hyvin sisään järjestön kehittämiseen ja haluan jatkaa sitä työtä. Toimin aktiivisesti edelleen osastotasolla ja näen sen arkea päivittäin. Minulla on laaja kontaktiverkosto vapaaehtoisiin ympäri Suomen. Ensiapukouluttajana ja ensihoitajana ammatiltani pystyn tuomaan ensiapukoulutuksen ja ensiaputoiminnan kehittämiseen sekä sitä kautta myös koko valmiuteen asiantuntijuutta.  

Opiskelen tällä hetkellä hallintotieteitä ja se liittyy läheisesti organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen. Saan opinnoista nykyaikaista tietoa ja ideoita, joita pystyn hyödyntämään hallitustyöskentelyssä. Olen myös rohkea keskustelija ja diplomaattinen. Uskon myös alkavan kaupunginvaltuustokauden hyödyntävän Punaista Ristiä, kun pystyn pitämään sen puolia ja tuomaan kolmannen sektorin näkökulmaa mm. sote-uudistuksen tuomissa haasteissa. 

Puhun sujuvaa ruotsia, suomea ja englantia.  

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Lähdin ehdolle sen takia, että pystyn antamaan järjestölle asiantuntijuutta ja aikaa. Opiskelen ja sen puitteissa aikatauluni on hyvin joustava ja tarvittaessa pystyn panostamaan Punaiseen Ristiin myös paljon aikaa. Opiskeluiden takia myös arkipäivän kokoukset ja muut mahdolliset tapahtumat eivät ole ongelma, vaikka minulla on myös muita luottamustoimia.