Jarno Rasinkangas

Jarno Rasinkangas

Filosofian maisteri, vratoimitusjohtaja

syntymävuosi: 1983

asuinpaikka: Oulu

Ehdolla hallituksen jäseneksi

 


 

VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

Päivänpolttavissa kysymyksissä inhimillisyyden puolestapuhujana, koska yhteiskunnallinen keskustelu kaipaa lisää positiivisia puheenvuoroja. Pitkällä aikavälillä syrjäytymisen ehkäisy täytyy pitää toiminnan keskiössä.

2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?

Punaiselta Ristiltä yritetään jo nyt vaatia asioita, jotka eivät ole periaatteidemme mukaisia. Maineemme tulee pitää puhtaana, jotta voimme jatkossakin olla rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?

Tunnen osastojen ja piirien käytännön toiminnan haasteineen ja mahdollisuuksineen. Strateginen johtaminen ja talousosaaminen ovat vahvoja puoliani. Toimin sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa.

4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

Pystyn järjestämään tehtävän vaatiman ajan. Pystyn käyttämään tehtävään aikaa myös arkisin ja yhdistelemään työ- ja kokousmatkoja, kuten nytkin.