Puheenjohtaja - Ordförande

Puheenjohtaja - ordförande

Tällä sivulla julkaistaan kaikki puheenjohtajaehdokkaat. Ehdokkaiden tarkemmat esittelyt löydät vasemmalla olevasta palkista.

KYSYMYKSET

Kysymykset hallitukseen ehdolla oleville:

  1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?
  2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?
  3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
  4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?

FRÅGORNA

Frågorna till dem som kandiderar för styrelsen

  1. Hur borde Röda Korset påverka i samhället nu?
  2. Vilka hot ser du i dagens samhälle sett från Röda Korsets synvinkel?
  3. Hurudana kunskaper eller styrkor som gagnar organisationen skulle du tillföra styrelsearbetet?
  4. Hur mycket tid kan du använda till uppdraget som du kandiderar till, och möjliggör din livssituation tidsanvändningen på vardagen?