Marju Pihlajamaa

Marju Pihlajamaa

Esiluokanopettaja,  varhaiskasvatuksen erityisopettaja

syntymävuosi: 1967

asuinpaikka: Punkalaidun

Ehdolla hallituksen varapuheenjohtajaksi

Marjulla on pitkä kokemus (yli 40 v.) SPR:n eri toimintamuodoista useassa eri osastossa ja eri piireissä. Tämä on luonut näkökulmaa erilaisten toimintaympäristöjen huomioimiseen ja erilaisten haasteiden kohtaamiseen niin Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa kuin luottamushenkilönä toimimisessa. Marju on myös sosiaalinen ja hänellä on kyky tehdä pätöksiä. Näin ollen Marju ei edusta yhtä osastoa, aluetta tai piiriä vaan tarkastelee toimintaa koko järjestön näkökulmasta.

 


VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:

1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?

 
Punaisen Ristin on tärkeää pysyä ajan hermolla ja seurata aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan tapahtumia. Punaisella Ristillä tulee olla jatkuva valmius reagoida paitsi näkyviin katastrofeihin ja luonnonmullistuksiin myös paikallisiin "näkymättömiin" hätätilanteisiin ja yksittäisten perheiden /henkilöiden ahdinkoon. Hyvä Joulumieli-keräys voisi mielestäni olla jatkuva tai useammin kuin kerran vuodessa toteutettava, koska sen tarpeellisuus yhteiskunnan vallitsevassa tilanteessa on ilmeinen. Punainen Risti voisi mielestäni julkituoda mediassa erilaisia yhteiskunnallisia asioita omasta näkökulmastaan tai antaa lausuntoja epäkohdista kuten vihapuhe tai yksinäisyys.
Toisaalta Punaisen Ristin asemasa olevan järjestön tulee olla myös varovainen ja "tuntosarvet" esillä onko asioita joihin ei kannata esim. puolueettomuuden nimissä ottaa kantaa.
 
2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?
 
Näen uhkakuvana yhteiskunnan, joka ei kannusta vapaaehtoistyöhön. Talkoohenki katoaa ja vapaaehtoiset vähenevät niin, että esim. paikallisosastojen olemassaolo on uhattuna. Toisaalta uhka voi olla myös se, että yhteiskunta odottaa järjestöiltä enemmän ja enemmän osallistumista esim. so-te-palveluiden järjestämiseen ja sitä kautta taakka kasvaa liian suureksi kantaa. Maailmanlaajuisena järjestönä on myös mahdollista kohdata vastustusta ja toiminnan torpedointia eri tahoilta ja uhkana on maineen menetys luotettavana ja yleismaailmallisena sekä tasapuolisena auttajana.
 
3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
 
Olen ollut aktiivinen SPR:läinen jo yli 40 vuotta ja tunnen järjestön toimintaa ja hallintoa hyvin. Olen ollut mukana nuorisotoiminnassa (nuorisokouluttaja), ensiaputoiminnassa (ensiapuohjaaja), ystävätoiminnassa (sosiaalipalvelukouluttaja) sekä maahanmuuttajatoiminnassa.Olen ollut myös nuorisodelegaattina Ranskassa. Olen toiminut useassa eri piirissä ja osastossa, myöskin osastojen hallituksissa. Tällä hetkellä olen Punkalaitumen osaston hallituksessa ja Satakunnan piirin puheenjohtaja (toista kautta).
SPR:n lisäksi olen aktiivinen kunnaliispoliitikko ja myös seurakunnan luottamushenkilö. Olen työsuojeluvaltuutettu ja koulutukseltani varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Kaikkien näiden tehtävien kautta olen kartuttanut kokemusta yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja minulla on näkemystä niin yksityiskohdista kuin suurista kokonaisuuksistakin. Sitoudun saamiini tehtäviin ja luottamustoimiin ja perehdyn asioiden taustoihin.
Kielitaito: suomi (äidinkieli), englanti (hyvä), ruotsi (kohtalainen), ranska (alkeet).
 
4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?
 
Voin käyttää tehtävään niin paljon aikaa, kun tarvitaan. Olen päivätyössä, mutta pystyn lähtemään lyhyelläkin varoitusajalla. Myös perhetilanteeni sallii joustavan ajankäytön. Minulla on oma auto käytössä 24/7 ja asun lähellä Porintietä ja pikavuoropysäkkiä: kulkumahdollisuudet esim. Helsinkiin ovat loistavat. Sukulaisia asuu pääkaupunkiseudulla (josta olen itsekin syntyisin), joten yöpymispaikkojakin on saatavilla.