Avdelningens förtroendevalda och nyckelfrivilliga

Förtroendevalda och nyckelfrivilliga har viktiga roller på avdelningen.  

I dokumentet: Förtroendevalda och nyckeluppgifter på avdelningen, som kan laddas ner nedan, informeras det kort om förtroendevalda och nyckeluppgifter på avdelningen samt uppgifternas kärninnehåll.  Ytterligare information får man av snabborienteringar. Dokumentet innehåller också anvisningar för rekryteringen av förtroendevalda och nyckelpersoner, avdelningens namntecknare och nyckelpersonernas ansvar.

För varje nyckelfrivilligas roll finns det en egen snabborientering.  Snabborienteringar informerar om rollens uppgifter, rekommenderade kurser och materialen samt vart man vänder sig för att få stöd.  Kolla upp din egen snabborientering!

***Obs. Några snabborienteringar fattas men färdigställas inom kort.

Förtroendevalda och nyckelfrivilliga på avdelningen:

-          Ordförande

-          Vice ordförande

-          Sekreterare

-          Medlemsmästare

-          Kontaktperson för hjälp i hemlandet

-          Kontaktperson för beredskap

-          Kontaktperson för vänverksamhet

-          Kontaktperson för mångkulturell verksamhet

-          Kontaktperson för Blodtjänst

-          Kassör

-          Verksamhetsgranskare

-          Kontaktperson för första hjälpen

-          Kontaktperson för första hjälpen-jour

-          Insamlingschef

-          Kontaktperson för skolsamarbete

-          Kontaktperson för ungdomsverksamhet

-          Kontaktperson för humanitär rätt

-          Kontaktperson för hälsoverksamhet

-          Informatör

-          Produktansvarig

-          Kontaktperson för Kontti

-          Kontaktperson för ungas skyddshus

-          Kontaktperson för flyktingförläggning

-          Kontaktfrivillig för stödverksamhet för närståendevårdare