Avdelningens förtroendevalda och nyckelfrivilliga

Förtroendevalda och nyckelfrivilliga har viktiga roller på avdelningen.  

I dokumentet: Förtroendevalda och nyckeluppgifter på avdelningen, som kan laddas ner nedan, informeras det kort om förtroendevalda och nyckeluppgifter på avdelningen samt uppgifternas kärninnehåll.  Ytterligare information får man av snabborienteringar. Dokumentet innehåller också anvisningar för rekryteringen av förtroendevalda och nyckelpersoner, avdelningens namntecknare och nyckelpersonernas ansvar.

För varje nyckelfrivilligas roll finns det en egen snabborientering.  Snabborienteringar informerar om rollens uppgifter, rekommenderade kurser och materialen samt vart man vänder sig för att få stöd.  Kolla upp din egen snabborientering!

***Obs. Några snabborienteringar fattas men färdigställas inom kort.

Förtroendevalda och nyckelfrivilliga på avdelningen:

-          Ordförande

-          Vice ordförande

-          Sekreterare

-          Medlemsmästare

-          Kontaktperson för hjälp i hemlandet

-          Kontaktperson för beredskap

-          Kontaktperson för vänverksamhet

-          Kontaktperson för mångkulturell verksamhet

-          Kontaktperson för Blodtjänst

-          Kassör

-          Verksamhetsgranskare

-          Kontaktperson för första hjälpen

-          Kontaktperson för första hjälpen-jour

-          Insamlingschef

-          Kontaktperson för skolsamarbete

-          Kontaktperson för ungdomsverksamhet

-          Kontaktperson för humanitär rätt

-          Kontaktperson för hälsoverksamhet

-          Informatör

-          Produktansvarig

-          Kontaktperson för Kontti

-          Kontaktperson för ungas skyddshus

-          Kontaktperson för flyktingförläggning

-          Kontaktfrivillig för stödverksamhet för närståendevårdare

-          Omas huvudanvändare

LiiteKoko
PDF icon Förtroendevalda och nyckeluppgifter på avdelningen1.24 MB
PDF icon Snabborientering till avdelningens ordförande84.52 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningssekreterare86.13 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens medlemsmästare99.38 KB
PDF icon Snabborientering till kontaktpersonen för hjälp i hemlandet 583.48 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för beredskap93.21 KB
PDF icon Snabborientering till kontaktperson för vänverksamhet89.33 KB
PDF icon Snabborientering till kontaktpersonen för mångkulturell verksamhet89.16 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för Blodtjänst92.8 KB
PDF icon Snabborientering till kontaktpersonen för avdelningens första hjälpen-verksamhet93.16 KB
PDF icon Snabborientering till kontaktpersonen för första hjälpen -jour565.82 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens insamlingschef 83.66 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för skolsamarbete85.54 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för ungdomsverksamhet89.08 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för humanitär rätt88.04 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för hälsoverksamhet560.13 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens informatör95.43 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens Kontti-kontaktperson74.57 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för De ungas skyddshus80.06 KB
PDF icon Snabborientering till avdelningens kontaktperson för flyktingförläggningar94.02 KB
PDF icon Snabborientering till frivilliga inom stöd till närståendevårdare83.86 KB
PDF icon Snabborientering till Omas huvudanvändare62.05 KB