Stadgereform

Finlands Röda Kors ordinarie stämma godkände organisationens nya stadgar 11.6.2017. Stadgarna ges med Republikens presidents förordning i slutet av 2017.

FRK:s fullmäktige godkände den nya arbetsordningen, instruktioner för distrikt och avdelningar och ekonomisstadga 17.11.2017. Svenskspråkiga översättningar är fortfarande pågående. Översättningarna uppdateras så snart som möjligt.

Den nya regelboken kommer att skrivas ut under första delen av 2018.
Regler och instruktioner finns på sidan Organisationens stadgar.