Riktlinjerna för frivilligverksamheten

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Riktlinjerna för frivilligverksamheten

Röda Korsets viktigaste uppgift är att hjälpa människor i deras vardag, i livets kriser och vid olyckor. En av de grundläggande principerna i Röda Korsets verksamhet är frivillighet. Vår verksamhet bygger på att organisationen har ett tillräckligt antal frivilliga som är kunniga, välmående och motiverade att hjälpa. Varje frivillig är en viktig del av hjälpkedjan. Vi vill att de frivilliga ska uppleva glädje och framgång i sin frivilligverksamhet. 

Riktlinjerna för frivilligverksamheten ger en inriktning för Röda Korsets frivilligverksamhet. Närmare åtgärder avtalas i verksamhetsplanerna i Röda Korsets avdelningar, distrikt och landsomfattande. 

Riktlinjerna för frivilligverksamheten är en av Finlands Röda Kors många riktlinjer. Övriga riktlinjer för frivilligverksamheten är till exempel riktlinjerna för miljöhållbarhet, digitalisering samt förebyggande av sexuella trakasserier och utnyttjande.