Förebyggande av sexuellt ofredande och utnyttjande

På Finlands Röda Kors fokuserar vi på en atmosfär där alla vet att vi inte tillåter sexuellt ofredande, antastande och utnyttjande. Vi förbinder oss till att Finlands Röda Kors är en trygg miljö för anställda, frivilliga, hjälpmottagare och tredje parter att verka i.

Det är av största vikt att alla anammar sin egen roll och sitt uppgiftsspecifika ansvar, samt försäkrar sig om att människor kan lita på Finlands Röda Kors. Vi vill också försäkra oss om att varje aktör kan och vågar rapportera om man själv eller någon annan utsatts för ofredande, antastande eller utnyttjande.

Här kan du läsa riktlinjen som är godkänd av Finlands Röda Kors styrelse : Förebyggande av och verksamhetssätt gällande sexuellt ofredande, antastande och utnyttjande och på engelska Policy: prevention and procedures of sexual harassment and abuse

 

Nyckelpunkterna i riktlinjen Förebyggande av sexuellt ofredande och utnyttjande 

 • Förringa inte sexuellt ofredande mot dig eller någon annan.
   
 • Rapportera om alla fall och misstankar om sexuellt ofredande.
  Vi utreder alla händelser rättvist och konfidentiellt. Vi skyddar identiteten och rättigheterna för både dem som rapporterar och dem som har blivit utsatta för utnyttjande.
   
 • Ett fall är ett för mycket för oss
   
 • Utsätt ingen för sexuellt ofredande, antastande eller utnyttjande.
   
 • Nolltolerans
  På Röda Korset accepterar vi ingen form av sexuellt antastande, ofredande eller utnyttjande. Vi har nolltolerans.

 

Anmäl händelserna till en chef eller en verksamhetsansvarig eller med den elektroniska blanketten >> rodakorset.fi → Anmälan om misstänkt missbruk

Huvudbudskapen i riktlinjen har gjorts till en utskrivbar affisch, som finns nedan som bilaga. 

Självstudiekurs på webben om sexuellt ofredande och utnyttjande

En kurs på webben i ämnet har skapats för alla frivilliga, arbetstagare och biståndsarbetare i vår organisation. Målet med självstudiekursen på webben om förebyggande av sexuellt ofredande och utnyttjande är att deltagaren

 • är medveten om riktlinjens nyckelprinciperna mot sexuellt antastande, ofredande och utnyttjande
 • vet med vilka åtgärder och på vilka sätt organisationen utför förebyggande verksamhet i enlighet med riktlinjen
 • kan vid behov använda verksamhetssätt för att ingripa och anmäla om fall på lämpligt sätt

Mer information om webbkursen finns på OMA Röda Korset. Nedan på sidan hittar du även anvisningar (för tillfället bara på finska) om hur du anmäler dig till självstudiekursen om du redan har ett användarnamn för lärplattformen Itslearning.  

Webbkursen översätts efter sommaren.