Anmälning av avdelningens förtroende- och kontaktpersoner

Anmälning av avdelningens förtroende- och kontaktpersoner

På den här sidan finns anvisningar till anmälning av avdelningarnas förtroendevaldas och nyckelpersoners. Förtroende- och andra kontaktpersoner anmäls till distriktet omedelbart efter att de valts. Anmälan görs med avdelningens registerverktyg OSSI, som nu kan används av avdelningarna. Via OSSI kan avdelningen skicka ett meddelande om de valda förtroende- och kontaktpersonerna samt se avdelningens medlemslista och status för medlemsavgifterna i realtid.

Inloggning i OSSI görs med samma inloggningsuppgifter som till OMA. OSSI hittas via toppmenyn i OMA och på ossi.punainenristi.fi. OSSI ersätter de gamla J-korten och alla valda förtroendeuppdrag ska i fortsättningen synas i protokollet som bifogas till OSSI-meddelandet. Färdiga protokollmallar har skapats för olika möten på den här sidan och OSSI, bruksanvisningar för avdelningar | RedNet (rodakorset.fi.fi)

Avdelningarnas ordförande och vice ordförande har automatiskt tilldelats inloggningsuppgifter till OSSI som avdelningens huvudanvändare. Inloggningsuppgifterna fungerar när följande villkor uppfylls:

 • man har ett giltigt medlemskap
 • man har en profil i OMA
 • e-postadresserna som finns i medlemsuppgifterna i FRK:s medlemsregister samt i OMA:s profil överensstämmer.

Det är också möjligt för avdelningen att ge en tredje styrelsemedlem inloggningsuppgifter som huvudanvändare och fem styrelsemedlemmar visningsrättigheter till OSSI.

OSSI ersätter de nuvarande J1- och J2-korten som upphör slutgiltigt i och med förnyelsen av RedNet. Det är också möjligt att använda J-korten i pappersformat under övergångsperioden, de gamla J-kortsmallarna finns på den här sidan. 

Avdelningens namntecknare, förtroende- och kontaktpersoner

 • Skyldigheten att anmäla namntecknarna till registret baseras på förordningen om Finlands Röda Kors. Med uppdaterade kontaktuppgifter säkerställs en fungerande kontakt med avdelningen samt stödet och styrningen till avdelningen.
 • Utöver ordförande, vice ordförande, kassör och verksamhetsledare har avdelningens styrelse även möjlighet att befullmäktiga två namntecknare bland sina medlemmar. Avdelningens sekreterare är inte automatiskt avdelningens namntecknare. Sekreteraren kan dock befullmäktigas som namntecknare, förutsatt att hen är medlem i avdelningens styrelse.

I OSSI kan avdelningen:

 • skapa ett meddelande om ett nytt möte och anmäla valen av förtroende- och kontaktpersoner som gjordes vid mötet
 • leverera ett mötesprotokoll till distriktet
 • se tidigare mötesmeddelanden (OBS! OSSI arkiverar dock inte protokollen)
 • se avdelningens medlemsförteckning i realtid
 • se avdelningens nya medlemmar
 • bland medlemmarna se uppgifter om nuvarande och tidigare förtroendepersoner
 • se status för medlemsavgifterna i realtid.

Handledning och stöd

Statistikenkäter

Statistikenkäter (statistik över verksamhet och utbildningar) för 2022 publiceras på den här sidan senare under hösten. Statistikenkäterna ska besvaras under januari 2023.