Fact Sheet om Finlands Röda Kors

Söker du en kort sammanfattning över Finlands Röda Kors? Sådan hittar du nu här nedan bland bilagorna. Det handlar om en två sidor lång sk. Fact Sheet där vi samlat ihop allmän information, viktiga länkar samt den mest centrala statistiken om FRK:s verksamhet.  

Fact Sheet:en finns nedan på svenska, engelska och finska.  

Mera information fås av utbildningsplanerare Johanna Kylmäoja (fornam.efternamn@rodakorset.fi(linkki lähettää sähköpostin)) och via telefonnummer 040 588 7962.