Ohjeita ja lomakkeita

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Ohjeita ja lomakkeita

Tältä sivulta löydät ystävätoimintaan liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

Ystävätoiminnan rahallinen tuki

Punaisen Ristin osastot voivat hakea ystävätoiminnan järjestämiseen
rahoitusta eri lähteistä. Tänne on koottu rahoituslähteitä, jotka

ovat kaikille yhteisiä.
 

Tukea on kolmentyyppistä:

1. Sivis-tuki
2. 
Ikäihmisten toimintaan kohdennettu tuki - Odd Fellow Samarian lahjoituksesta
3. 
Hyväpäivä-avustukset