Ystävänä nuorelle

Vilma Sappinen
Kuvaaja: Vilma Sappinen

Nuorten ystävätoiminta - ystäväpari- ja ryhmämuotoista toimintaa

Nuoret ja nuoret aikuiset ovat ikääntyneiden ohella kaikkein eniten yksinäisyyttä kokeva ryhmä. Punaisen Ristin ystävätoiminnassa ystävää kaipaavalle nuorelle yhdistetään ystäväksi tyypillisimmin nuori 18-29-vuotias vapaaehtoinen. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Lisäksi nuorten ystävätoiminta tukee nuoria avun tarvitsijoista aktiivisiksi toimijoiksi ja kasvattaa uutta auttajien sukupolvea.

Nuorille suunnattu ystävätoiminta muodostuu kahdenvälisestä ystävätoiminnasta, jossa koulutettu vapaaehtoinen ystävä toimii kaverina alle 29-vuotiaalle ystävää tarvitsevalle.  Ystäväparit valitaan yhteisten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja ystävykset sopivat keskenään kuinka usein he tapaavat toisiaan. Ystävät voivat käydä yhdessä esimerkiksi liikkumassa, kahvilla, elokuvissa tai matseissa. Nuori ystäväpari voi myös keskustella yksinomaan verkon välityksellä. 

Nuorten ystävätoiminta voi olla myös ryhmämuotoista ystävätoimintaa, jossa useampi kaveria vailla olevat nuoret voivat kohdata toisiaan. Nuorten ystäväryhmät tai Kaverikahvilat ovat matalankynnyksen toimintaa, johon kuka tahansa voi tulla mukaan ja jossa nuoret päättävät tekemisestä itse. Oppaita nuorten ystäväryhmätoimintaan löytyy liitteenä sivun alaosasta.

Kaveritaitoja nuorille -hanke on kehittänyt Kaveritaitoja -ohjelman ystäväparien ja ryhmien tueksi. Kolme kuukautta, tai kuusi kertaa, kestävän ohjelman aikana kumpikin osapuoli tai ryhmä saavat välineitä ja rohkaisua tutustumiseen ja vuorovaikutustaitojen ylläpitämiseen verkkopohjaisen ohjelman ja tehtävien muodossa. Kaveritaitoja-ohjelman suorittamisen jälkeen ystäväpari tai -ryhmä voi jatkaa toimintaa omaehtoisesti.

Vapaaehtoiseksi nuorten ystävätoimintaan?

Nuorten ystävätoimintaan pääsee mukaan vapaaehtoiseksi käymällä ystävätoiminnan peruskurssin. Ystävätoiminnan peruskursseja voi selata Oma Punaisesta Rististä.

Suosittelemme kaikille vapaaehtoisille, jotka toimivat nuorten tukena esimerkiksi ystävävapaaehtoisina tai ryhmänohjaanina, tutustumaan itseopiskeluna Nuoret ja mielenterveys -täydennyskurssimoduulin. Verkkoystävät suorittavat lisäksi Verkkoystävien nettiperehdytyksen

 

Kaipaatko kaveria?

Koko Suomi: Jätä ystäväpyyntö verkkoystävätoimintaan. Kavotusten tavattavaa yksilöystävää voi kysyä asuinalueen osaston ystävävälityksestä.

 

Haluaisitko koordinoida nuorten ystävätoimintaa?

Ystävätoimintaa koordinoidaan yleensä vapaaehtoisvoimin paikallisosastojen ystävävälityksissä. Suosittelemme, että jokaisessa ystävävälityksessä on oma nimetty ystävävälittäjänsä nimenomaan nuorten ystäväparien yhdistämiseen ja tukemiseen sillä nuorten tavoittaminen ja suosimat viestintävälineet poikkeavat iäkkäämpien suosimista kanavista. Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan nuorten ystävätoiminnan välittäjänä omalla paikkakunnalla, ole yhteydessä lähimpään ystävävälitykseen tai piirisi sosiaalipalvelusuunnittelijaan tai osastokummiin. Piirien yhteystiedot löytyvät täältä

Lisätietoja nuorille suunnatusta ystävätoiminnasta: Varpu Salmenrinne (p. 040 352 0772, s-posti: varpu.salmenrinne@redcross.fi), Punaisen Ristin keskustoimisto.

Vapaaehtoistyö Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalossa

Yli 23-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat toimia yksinäisten nuorten tukena, voivat toimia esimerkiksi nuorten ystäväryhmien ohjaajina, Nuorten turvatalojen vapaaehtoisina, internetissä toimivien liveryhmäkeskustelujen valvojina ja nuorten tukihenkilöinä (ns. kummina). Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Lisätietoa Nuorten turvataloissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä täältä.