Ystävänä nuorelle

Vilma Sappinen
Kuvaaja: Vilma Sappinen

Nuorten ystävätoiminta - ystäväpari- ja ryhmämuotoista toimintaa

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa ystävää kaipaavalle nuorelle yhdistetään ystäväksi tyypillisimmin nuori 18-29-vuotias vapaaehtoinen. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Lisäksi nuorten ystävätoiminta tukee nuoria avun tarvitsijoista aktiivisiksi toimijoiksi ja kasvattaa uutta auttajien sukupolvea.

Nuorille suunnattu ystävätoiminta muodostuu kahdenvälisestä ystävätoiminnasta, jossa koulutettu vapaaehtoinen ystävä toimii kaverina alle 29-vuotiaalle ystävää tarvitsevalle.  Ystäväparit valitaan yhteisten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja ystävykset sopivat keskenään kuinka usein he tapaavat toisiaan. Ystävät voivat käydä yhdessä esimerkiksi liikkumassa, kahvilla, elokuvissa tai matseissa. Nuori ystäväpari voi myös keskustella yksinomaan verkon välityksellä. 

Nuorten ystävätoiminta voi olla myös ryhmämuotoista ystävätoimintaa, jossa useampi kaveria vailla olevat nuoret voivat kohdata toisiaan. Nuorten ystäväryhmät tai Kaverikahvilat ovat matalankynnyksen toimintaa, johon kuka tahansa voi tulla mukaan ja jossa nuoret päättävät tekemisestä itse.

Kaveritaitoja nuorille -hanke on parhaillaan kehittämässä Kaveritaitoja -ohjelmaa ystäväparien ja ryhmien tueksi. Kolme kuukautta kestävän ohjelman aikana kumpikin osapuoli tai ryhmä saavat välineitä ja rohkaisua tutustumiseen ja vuorovaikutustaitojen ylläpitämiseen verkkopohjaisen ohjelman ja tehtävien muodossa. Kaveritaitoja-ohjelman suorittamisen jälkeen ystäväpari tai -ryhmä voi jatkaa toimintaa omaehtoisesti.

Lisätietoa Nuorten ystävätoiminnasta ja sen käynnistämisestä oppaasta.

Vapaaehtoiseksi nuorten ystävätoimintaan?

Nuorten ystävätoimintaan pääsee mukaan vapaaehtoiseksi käymällä ystävätoiminnan peruskurssin. Ystävätoiminnan peruskursseja voi selata Oma Punaisesta Rististä.

Suosittelemme kaikille nuorten ystävinä toimiville suorittamaan lisäksi itseopiskeluna Nuorten mielenhyvinvointi-moduulin (valmistuu alkuvuonna 2021). Verkkoystävät suorittavat lisäksi Verkkoystävien nettiperehdytyksen

Kaipaatko kaveria?

Koko Suomi: Jätä ystäväpyyntö verkkoystävätoimintaan. Kavotusten tavattavaa yksilöystävää voi kysyä asuinalueen osaston ystävävälityksestä.

Helsingin ja Uudenmaan piiri: Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla nuorille aikuisille suunnattuja Kaverikahviloita.

Savo-Karjalan piiri: Piirin alueella käynnistyy vuonna 2021 nuorten ystävätoimintaa kehittävä Kaveritaitoja nuorille -toiminta.

Oulu: Oulussa nuorten Lähekkö nää messiin? -ryhmätoimintaa. Oulussa lisäksi nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta kehittävä NOY - Nuoret osaksi yhteisöä -toimintaa ja Kajaanissa nuorten ystävätoimintaa kehittävä Kaveritaitoja nuorille -toimintaa.

Lapin piiri: Piirin alueella käynnistyy vuonna 2021 Kaveritaitoja nuorille -toiminta.

Länsi-Suomen piiri: Piirin alueella toteutetaan nuorten ystävätoimintaa kehittävää Kaveritaitoja nuorille -toimintaa.

Kaakkois-Suomen piiri: Piirin alueella toteutetaan nuorten ystävätoimintaa kehittävää Kaveritaitoja nuorille -toimintaa.

Satakunta: Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua Kaveruutta ja kohtaamisia -toimintaa

Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan nuorten ystävätoiminnan omalla paikkakunnalla tai omassa osastossasi, ole yhteydessä oman piirisi sosiaalipalvelusuunnittelijaan tai osastokummiin. Piirien yhteystiedot löytyvät täältä.

Lisätietoja nuorille suunnatusta ystävätoiminnasta: Varpu Salmenrinne (p. 040 352 0772, s-posti: varpu.salmenrinne@redcross.fi), Punaisen Ristin keskustoimisto.

Vapaaehtoistyö Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalossa

Yli 23-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat toimia yksinäisten nuorten tukena, voivat toimia esimerkiksi nuorten ystäväryhmien ohjaajina, Nuorten turvatalojen vapaaehtoisina, internetissä toimivien liveryhmäkeskustelujen valvojina ja nuorten tukihenkilöinä (ns. kummina). Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Lisätietoa Nuorten turvataloissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä täältä.