Koirat ystävätoiminnassa

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Ippu koira vierailee ystäväkahveilla ja palveluasuntoloissa."

Koirat ystävänä – tavallisen koiran taidoin

Koira voi olla oivallinen ystävätoimijan apuri. Koiran kanssa oleminen tutkitusti rauhoittaa ja tuottaa hyvää oloa. Koira tarjoaa myös hyvän keskustelunaiheen ja saa usein ihmisen vaikuttamaan helpommin lähestyttävältä.

Mikäli koiran aikoo ottaa mukaan ystäväkäynnille, on asiasta sovittava tarkoin vierailtavan ystävän kanssa. On tärkeää selvittää, onko koiran mukaan ottaminen ystävän mielestä varmasti mieluisaa ja varmistettava, ettei ystävä ole allerginen. On huomioitava, että allergia saattaa ilmetä vasta vierailun yhteydessä.

Jos koiran aikoo viedä asuntolaan, sairaalaan tms. on syytä olla entistäkin tarkempi varmistelujen suhteen. Eri laitoksissa on erilaiset säännöt eläinten suhteen ja nämä on selvitettävä etukäteen. Laitoksissa voi asua myös huonokuntoisia ihmisiä, joille koiran mahdollisesti aiheuttama allerginen reaktio saattaa olla erityisen vaarallinen.

Ystävätoiminnassa mukana olevilta koirilta edellytetään että:

-          Koira ei ole aggressiivinen ihmisiä kohtaan ärsytettynäkään (esim. vedetään hännästä)

-          Koira kohtaa uusia ihmisiä mielellään

-          Koira tottelee ohjaajaansa (tulee luokse, pysyy vierellä, ymmärtää mitä tarkoittaa ei)

-          Koira on sisäsiisti eikä muutoinkaan tuhoa / järsi mitään

-          Koira osaa olla hiljaaja tervehtiä ihmisiä rauhallisesti

-          Koira on tottunut kulkemaan erilaisissa paikoissa ja tilanteissa eikä se hätkähdä
           erilaisia apuvälineitä tai yllättävästi toimivia ihmisiä

-          Koiralla on vakuutus

Ystävätoimintaa tulee miettiä myös koiran kannalta – myös koiralla tulisi olla mukavaa. Työ voi olla reippaallekin koiralle raskasta, joten on pidettävä huolta, ettei koira väsy liikaa.Helposti stressaantuvaa tai arempaa koiraa ei kannata viedä laitokseen tms. lainkaan.Erityisesti laitoksissa voi sattua erilaisia koiralle yllättäviä tilanteita, kuten kuulua kovia ääniä tai joku voi astua hännän päälle. Kaikki eivät myöskään osaa tai kykene toimimaan koiran kanssa oikein ja pahimmillaan esimerkiksi muistisairaudesta johtuen koiraa voidaan pyrkiä jopa potkaisemaan. Ystävätoiminnassa toimiva koira ei saa tällaisissakaan tilanteissa olla aggressiivinen, mutta ohjaajan tulee myös huolehtia parhaansa mukaan siitä, ettei koiraa ahdistavia tai pelottavia tilanteita synny.

Ystävätoiminnassa mukana olevalle koiralle voi tulostaa tavallisen vapaaehtoisen kortin, jonka voi koiran nimellä (ja omistajan puhelinnumerolla) varustettuna kiinnittää koiran valjaisiin. Korttia tulisi kuitenkin pitää kiinni koirassa vain koiran ollessa tehtävässään esimerkiksi laitoksessa. On tärkeää, ettei erilaisilla korteilla ja tunnuksilla vesitetä virallisten avustajakoirien tai opaskoirien asemaa.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset on vakuutettu vapaaehtoistyössä sattuneiden vahinkojen varalta. Vakuutus ei valitettavasti kuitenkaan koske koirien aiheuttamia vahinkoja, joten Punaisen Ristin ystävätoiminnassa mukana olevien koirien aiheuttamista mahdollisista vahingoista on vastuussa koiran omistaja. Koska laitoksissa ja toisten kotona voi tapahtua varsin kalliitakin vahinkoja, edellytämme että koiralla on olemassa vakuutus joka korvaa toisten omaisuudelle ja ihmisille tapahtuneet vahingot.