Ystävät auttamisvalmiudessa

Niklas Meltio
Kuvaaja: Niklas Meltio

SPR:n koulutetut ystävät ovat tärkeä osa osaston auttamisvalmiutta ja auttamisen ketjua paikallisella tasolla. Suomen Punainen Risti avustaa esimerkiksi tulipalon, tulvan tai muun sellaisen onnettomuuden sattuessa, jonka seuraukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomat. Avustus alkaa viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Auttamistilanteissa ystävät voivat esimerkiksi antaa henkistä tukea, ohjata ja neuvoa viranomaisavun piiriin tai tehdä talkootyötä. Ystävillä on myös tärkeä rooli toimia silminä ja korvina lähiyhteisössään ja tiedottaa osaston kotimaan avun yhteyshenkilöä paikkakunnalla sattuneista onnettomuustilanteista ja mahdollisesta avun tarpeesta.

Ystävillä on paljon tietotaitoa, kykyä kuunnella ja kokemusta arjen auttamistilanteista. Ystävät voivat lisäkouluttautua Henkisen tuen perus- ja jatkokursseilla sekä Kotimaan avun koulutuksissa. Lisätietoa koulutuksista piirihenkilökunnalta.

Lue lisää auttamisvalmiudesta RedNetin SPR Henkinen tuki -sivuilta.

Olemme tehneet diasetin ystävätoiminnan vapaaehtoisen roolista osana SPR:n kokonaisvalmiutta. Diat löytyvät liitteenä sivun alareunasta (ystävät valmiudessa) ja niitä voi hyödyntää mm. ystävätoiminnan osastoilloissa.