Kaveritaitoja-ohjelma ja Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppimateriaali

Hyviä kaveritaitoja ovat esimerkiksi kyky ilmaista itseä rakentavalla tavalla, toisten huomioon ottaminen ja omista rajoista kiinnipitäminen.

Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppimateriaali ja Kaveritaitoja-ohjelma vahvistavat lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, lisäävät itsetuntemusta ja auttavat lievittämään nuorten yksinäisyyttä.

Kaveritaitoja-materiaalien tehtävien ja haasteiden avulla opettaja voi sisällyttää näiden taitojen harjoittelua helposti omaan opetukseensa. Kaveritaitoja-ohjelmaa voidaan opetuskäytön lisäksi suorittaa itsenäisesti, Punaisen Ristin ystävän kanssa tai ryhmässä. Ohjelman suorittamista suositellaan kaikille ystävätoiminnassa mukana oleville nuorille ystäväpareille - joko yksintai yhdessä. Materiaalit löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi SPR Oppimateriaaleista (saat eri kieliversiot näkyviin valitsemalla lippupainikkeista).

Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Hyvät kaveritaidot eivät ole meissä automaattisesti, vaan jokainen tarvitsee harjoitusta ja rohkaisua ainakin johonkin osa-alueeseen.

Varhaiskasvatukseen ja esi- sekä alkuopetukseen suunnattu Kaveritaitoja Muumien tapaan sekä yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnattu Kaveritaitoja sisältävät seuraavanlaisia teemoja:

  • Uuteen ihmiseen tutustuminen
  • Itsetuntemus
  • Itsemyötätunto
  • Kaveritaidot
  • Yksinäisyys
  • Vastoinkäymisten kohtaaminen

Materiaalit sisältävät tekstin lisäksi videoita, harjoituksia ja haastetehtäviä. Opettaja tai ryhmänohjaaja voi hyödyntää niitä kokonaisuutena tai poimia omalle ryhmälle sopivia kokonaisuuksia.

Tutustu maksuttomaan Kaveritaitoja-ohjelmaan ja Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppimateriaaliin.

 

Lue lisää kaveritaitojen merkityksestä lapsille ja nuorille Opetushallituksen sivuilta.

Lue lisää Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppimateriaalista varhaiskasvatuskäytössä.

 

Tämän sivun liitteinä on some-kuvia ja julistepohjia viestintään sekä tulostettavia materiaaleja ryhmätoiminnan tueksi. Painettuja julisteita voi kuka hyvänsä tilata maksutta Punaisen Ristin verkkokaupasta. Lisäksi Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat hyödyntää vapaaehtoistoiminnan tueksi tuotettuja ja painettuja materiaaleja. Näitä voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta osastotunnuksilla. 

Lisätiedot:

Lapin piiri: Nina Ekonoja, 040 035 2770, nina.ekonoja(at)punainenristi.fi

Keskustoimisto: Riikka Paloneva, 040 480 8181, riikka.paloneva(at)punainenristi.fi

 

Kaveritaitoja-materiaalit ovat Punaisen Ristin tuottamia, ja niiden sisältö on tuotettu Suomen Punaisen Ristin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyönä, osana veikkauksen tuotoilla tuettua Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille -hanketta. Kaveritaitoja Muumien tapaan -materiaalin ovat lisäksi mahdollistaneet LähiTapiola ja Moomin Characters