Kaveritaitoja-ohjelma

Kaveritaitoja-ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille ja sen tavoitteena on tarjota vahvistusta vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin tilanteisiin, lisätä itsetuntemusta sekä lievittää yksinäisyyttä. Ohjelmaa voidaan suorittaa itsenäisesti, Punaisen Ristin ystävän kanssa sekä ryhmässä. Ohjelman suorittamista suositellaan kaikille ystävätoiminnassa mukana oleville nuorille ystäväpareille - joko yksin tai yhdessä. Materiaali löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjelma sisältää kuusi teemaa:

  • uuteen ihmiseen tutustuminen
  • itsetuntemus
  • itsemyötätunto
  • kaveritaidot
  • yksinäisyys
  • vastoinkäymisten kohtaaminen

Kaveritaitoja-materiaalia voidaan hyödyntää vapaasti ystävätoiminnassa, kouluvierailuilla ja oppimateriaalina. Tarkemmat ohjeet ohjelman hyödyntämiseen löytyvät sivuston johdanto-osiosta. Mikäli haluatte käynnistää osastossa Kaveritaitoja-ryhmätoimintaa tai tiedottaa ohjelmasta osastonne some-tileillä, löytyy liitteistä some-kuvia ja julistepohjia hyödynnettäväksi. Ohjelman Youtubesta löytyvää mainosvideota voi myös käyttää sivustosta tiedottamiseen.

Lisätietoja ohjelman hyödyntämisestä saa Kaveritaitoja nuorille -hankkeen työntekijöiltä (yhteystiedot alla). 

Tutustu maksuttomaan Kaveritaitoja-ohjelmaan.

Lue lisää kaveritaitojen merkityksestä lapsille ja nuorille Opetushallituksen sivuilta.

Lue lisää Kaveritaitoja-ohjelman hyödyntämisestä koulujen opetusmateriaalina.

Ohjelman sisältö on toteutettu Suomen Punaisen Ristin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyönä, osana Veikkauksen tuotoilla tuettua Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille -hanketta (2020-2022).

   

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tavoitteena on lievittää nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia

  • kehittämällä kaveritaitoja kehittävä ja yksinäisyyttä lievittävä valmentava ohjelma kahdenväliseen ystävätoimintaan
  • järjestämällä kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa
  • jatkokehittämällä ja laajentamalla verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa
  • lisäämällä vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista kohdata nuoria avuntarvitsijoita

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA.

Hanke toteutetaan kahden vuoden kiertävällä syklillä Kaakkois-SuomenSavo-KarjalanOulunLapin ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle.

Lisätiedot:

Oulun piiri: Jenni Koistinen, 040 580 8002, jenni.koistinen(at)punainenristi.fi

Länsi-Suomen piiri: Anja Saksola, 040 702 9706, anja.saksola(at)punainenristi.fi

Kaakkois-Suomen piiri: Kirsi Mertakari, 040 860 1396, kirsi.mertakari(at]punainenristi.fi

Lapin piiri: Nina Ekonoja, 040 035 2770, nina.ekonoja(at)punainenristi.fi

Savo-Karjalan piiri: Eveliina Yli-Rahnasto, 040 75 27 999, eveliina.yli-rahnasto(at)punainenristi.fi 

Satakunnan piiri: Nina Fisk, 040 142 9298, nina.fisk(at)punainenristi.fi

Keskustoimisto: Varpu Salmenrinne, 040 352 0772, varpu.salmenrinne(at)punainenristi.fi