Ystävät palvelutaloissa

Jani Rutanen
Kuvaaja: Jani Rutanen

Ystävä voi toimia palvelutalossa, hoivakodissa tai sairaalassa asuvan vanhuksen, sairaan tai vammaisen ystävänä, jota hän käy tapaamassa säännöllisesti esimerkiksi kaksi kertaa kuussa. Palvelutaloissa tapahtuva ystävätoiminta voi olla myös ryhmämuotoista toimintaa, jossa ystävät voivat toimia ulkoilun tukena tai järjestää virkistystä esimerkiksi säännöllisen ryhmätoiminnan tai erilaisten tilaisuuksien muodossa. Palvelutaloissa, hoivakodeissa ja sairaaloissa ystävätoiminta ei ole hoidollista, ammattilaisten työtä korvaavaa toimintaa. 

Näin pääset mukaan toimintaan:

Ystävätoiminnan peruskurssilta pääset mukaan toimintaan, kolmen tunnin ystäväkurssilla saat tietoa vapaaehtoistoiminnan periaatteista ja ystävätoiminnan merkityksestä yksinäisyyden lievittäjänä. Koulutuksessa perehdytään vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tarjolla on myös täydentävää koulutusta palvelutalo -ja sairaalaystävätoimintaan. 

Tulevia ystävätoiminnan kursseja voi selailla Tapahtumakalenterista hakusanalla "ystävä". Voit myös tiedustella tulevista kursseista suoraan osastostasi tai piiritoimistostasi ystävätoiminnasta vastaavalta henkilöltä.

Materiaaleja toimintaan: mm. vapaaehtoisen opas löytyy täältä.

Toimintavinkki - Vallatkaa vanhainkoti!

Vallataan vanhainkoti –tempaus tuo iloa ja vaihtelua vanhusten laitosarkeen. Valtauksenaikana voi järjestää vanhuksille esimerkiksi jonkin esityksen tai juhlan kahvituksineen ja vierailla vuodeosastoilla tervehtimässä asukkaita. Valtauksen voi organisoida kuka vain, esimerkiksi juuri sinä!

 Toimi näin:
 

1         Kysy, onko paikallisen Punaisen Ristin osastolla suhteita paikalliseen vanhainkotiin

2        Ota yhteys vanhainkotiin.

3         Kysy, mitä voitte tehdä yhdessä (lukeminen, kävelyttäminen, musisoiminen)

4         Sovi vierailulle ajankohta.

5         Selvitä vanhainkodin käyttäytymissäännöt ja ohjeet.

6         Pyydä lupa valokuvata.

7         Kutsu mukaan paikallisen päiväkodin tai alakoulun ihmisiä, oman oppilaitoksesi väkeä ja muita
           vapaaehtoisia.

8         Kokoa kaikki kiinnostuneet lyhyeen kokoukseen. Käy läpi missä, milloin ja mitä kukin tekee sekä
          yleiset käyttäytymissäännöt ja ohjeet.

9        Pankaa toimeksi.

10       Järjestä loppukokoontuminen, jossa käydään läpi tunnot ja ajatukset. Purkuohjeet ja vinkit
          loppukeskusteluun saat piiristä nuoriso- tai sosiaalitoiminnan työntekijältä.

11      Lähetä kiitoskirje valokuvineen vanhainkotiin.

12      Mikäli media ei päässyt paikalle, kirjoittakaa juttu paikallislehteen.