Ystävät ryhmissä

Laura Kotila
Kuvaaja: Laura Kotila
Alejandro Lorenzo
Kuvaaja: Alejandro Lorenzo

Osastossa voidaan kehittää yhteisöllistä toimintatapaa tarjoamalla kohtaamisen paikkoja yksinäisille erilaisten ryhmien muodossa. Ryhmässä osallistujille tarjoutuu vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, virikkeitä ja vertaistukea. Ryhmätoiminnan muoto lähtee aina paikallisista tarpeista ja resursseista.

Seniorien ryhmätoiminnalla, erityisesti Kultaisen iän -seniorikerhoilla on pitkät perinteet, sillä ensimmäiset kerhot perustettiin jo 1950-luvulla. Nykyään seniorikerhotoiminta kattaa monenlaisen ryhmätoiminnan aina palvelutalojen ja muiden laitosten sisällä toteutettavasta ryhmätoiminnasta avoimiin, asuinalueiden korttelikerhoihin tai esimerkiksi miehille suunnattuihin ukkokerhoihin. Seniorikerholaiset järjestävät tapaamisia, kahvituksia, retkiä, palvelupäiviä ja monenlaista virkistystä. Yhdessä esimerkiksi keskustellaan, leivotaan, harrastetaan käsitöitä, jumpataan tai harrastetaan taidetta – ryhmäläiset saavat itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Palvelutaloissa ja hoivakodeissa asuvien ilahduttamiseksi ystäväryhmät järjestävät erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Ryhmät voivat olla myös vertaiskokoontumisia, joissa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat kokoontuvat yhteen keskustelun tai toiminnan merkeissä. Myös maahan muuttaneille ja esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille järjestetään ryhmätoimintaa.

Nuorten ystäväryhmät voivat olla vertaistuellista- tai virkistystoimintaa nuorten kahdenvälisessä ystävätoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille tai ystävän tarpeessa oleville asiakasnuorille suunnattua harraste- tai ajanviettotoimintaa. Myös kaikille osaston nuorille ystäväpareille voidaan järjestää yhteistä ryhmätoimintaa.

Terhokerhot ovat Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyössä toteuttamia vapaaehtoisvetoisia, maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joihin ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. Kerhoon voi tulla yksin tai yhdessä perheenjäsenen tai vaikka kummilapsen tai ystävän kanssa.

Ideoita ryhmätoimintaan löydät täältä.

Näin pääset mukaan toimintaan:

Ystäväryhmän vetäjäksi tullaan käymällä Ystävätoiminnan peruskurssi. Osastot ja piirit järjestävät säännöllisen epäsäännöllisesti myös Asiakasryhmien ohjaajakoulutuksia, joista saa lisää työkaluja ryhmänohjaajan pakkiin.

Tulevia ystävätoiminnan kursseja voi selailla OMA Punaisen Ristin kurssikalenteristaVoit myös tiedustella tulevista kursseista suoraan osastostasi tai piiritoimistostasi ystävätoiminnasta vastaavalta henkilöltä.