Frivilliga

Finlands Röda Kors frivilligverksamhet består bland annat av följande:

 • Första hjälpen- gruppverksamhet
 • Första omsorgen
 • Ungdomsverksamhet
 • Omfattande vänverksamhet
 • Insamling
 • Mentalt stöd
 • Frivilligverksamhet i Kontti
 • Hjälp i hemlandet
 • Mångkulturell frivilligverksamhet
 • De ungas skyddshus
 • Alkohol- och drogarbete
 • Blodtjänstverksamheten
 • Humanitär rätt

Alla verksamhetsområden har sina egna startpaket. I startpaketen hittar du råd och tips när det gäller att starta en ny verksamhet (t. ex ungdomsverksamhet, vänverksamhet). I startpaketen informeras det om vad det lönar sig att ta hänsyn till, vart man vänder sig för att få stöd, rekommenderade kurser, utbildningar samt materialen och var man kan ansöka om finansiering.