Koulutukset ja toimintamahdollisuudet

Ira Leo
Kuvaaja: Ira Leo
"Liikuntatuokio omaishoitajien hyvinvointipäivillä"
Jarkko Mikkonen
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen
Johannes Wiehn
Kuvaaja: Johannes Wiehn

KOULUTUKSET VAPAAEHTOISILLE

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)
Ystävätoiminnan peruskurssilla saat perustiedot Suomen Punaisesta Rististä, ystävätoiminnasta ja toimimisesta Punaisen Ristin vapaaehtoisena. Kurssin jälkeen pääset mukaan toimintaan ottamalla yhteyttä piirisi omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijaan.

Ystävänä omaishoitoperheelle -kurssi (3h)
Vapaaehtoinen ymmärtää omaishoitajuuden käsitteen ja hän hahmottaa omaishoitajat osana suomalaista yhteiskuntaa. Vapaaehtoisella on käsitys, minkälaista toimintaa Suomen Punainen Risti tarjoaa omaishoitajille. Vapaaehtoinen saa erityisosaamisen toimia vapaaehtoisena omaishoitajien tukena.

Kurssi on suunnattu ystävätoiminnan peruskurssin käyneille vapaaehtoisille tai jo toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille, jotka haluavat lisätietoa omaishoitajuudesta ja valmiuksia toimia omaishoitoperheiden tukena. Lisäksi kurssia voidaan tarjota täydentävänä koulutuksena esim. ystävänvälittäjille ja oppilaitoksille.

Ryhmänohjaaja -koulutus
Myöhemmin voit parantaa myös ryhmänohjaajan taitojasi ryhmänohjaaja -koulutuksella. Koulutus antaa perustietoja ryhmän ohjaamisesta sekä vinkkejä ryhmän toimintaan. Opit myös hyödyntämään toiminnallisia menetelmiä.

Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus
Voit kouluttautua myös Luonto osaksi hyvinvointia -kouluttajaksi. Saat valmennuksen kouluttamiseen ja tarvittavat koulutusmateriaalit. 

Minustako kouluttaja?
Suomen Punaisen Ristin vapaehtoisia toimijoita kouluttavat järjestön omat osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat henkilöt. Mikäli sinulla on kiinnostusta kouluttajan tehtäviin lue lisää vapaaehtoiskouluttajan tehtävistä ja kouluttajapolusta.

Sosiaalipalvelukouluttajana pääset kouluttamaan uusia vapaehtoisia mukaan toimintaamme!

Sinulla on myös mahdollisuus ohjata koulutuksia/kursseja omaishoitajille:

KOULUTUKSET OMAISHOITAJILLE

Hoito- ja huolenpito kotona
Kurssilla saat tietoa kotihoidossa tarvittavista käytännön taidoista, muun muassa terveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä sairauksista ja niiden hoidosta. Kurssilla luodaan katsaus myös hätäensiapuun, kotitapaturmiin ja niiden ehkäisyyn sekä tutustutaan yhteiskunnan tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kurssi räätälöidään kohderyhmäkohtaisesti.

Omaishoitaja/hoidettava terveydenhuollon asiakkaana
Lääkärissä asiointi voi tuntua joskus vaikealta. Koulutuksessa käydään läpi, miten lääkärikäyntiin voi valmistautua ja minkälaisia asioita terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asioidessa kannattaa ottaa esille.

Hyvinvointia arkeen
Kurssikokonaisuus koostuu useammasta muutaman tunnin mittaisesta tapaamiskerrasta. Kurssi sisältää muun muassa fyysisen kunnon alkumittauksen osallistujien kunnon kartoittamiseksi, tutustumista eri liikuntamuotoihin sekä keskustelua ja ohjausta hyvinvoinnista, jaksamisesta ja terveydestä. Kurssi räätälöidään kohderyhmäkohtaisesti.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy
Mitä vaaranpaikkoja kodista löytyy? Minne palovaroitin kannattaisi asentaa? Koulutus johdattaa ajatukset arjen turvallisuuteen ja miten tapaturmia voidaan ehkäistä elämänkulun eri vaiheissa.

Hyvinvointipäivät
Jokainen tarvitsee joskus aikaa virkistäytymiseen ja itsensä hemmotteluun. Punaisen Ristin omaishoitajien hyvinvointipäivät tarjoavat virkistäytymisen lisäksi mahdollisuuden tavata muita omaishoitajia ja pohtia omaa jaksamistaan omaishoitajana kouluttajien johdolla.

Mikäli olet kiinnostunut kurssien ohjaamisesta omaishoitajille ja toiminnan kehittämisestä alueellasi ota yhteyttä omaan osastoosi tai aluetyöntekijään.