Ohje ruoka-avun järjestämiseen koronavirustilanteessa

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen

Ohje päivitetty 4.3.2021, ohje tarkistettu 29.12.2021

Ruoka-aputoiminta jatkuu, toteutetaan sitä turvallisesti

Ruoka-avun merkitys sitä tarvitseville on korostunut koronaviruksen ja poikkeuksellisten olosuhteiden myötä. Aluehallintovirastojen ja kuntien mahdolliset määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Kokoontumisrajoitukset eivät koske ruokajakelua, koska ruoka-avun jakaminen ei ole yleisötilaisuus eikä se ole harrastetoimintaa. Ruoka-avussa kyse on auttamistoiminnasta.

Jakelun käytännön järjestelyissä ja toimintatavoissa tulee huomioida voimassa olevat viranomaisten ohjeet ja noudattaa varovaisuutta. Yhteisöllisiä ruokailuja voidaan toteuttaa, viranomaisten antamien alueellisten kokoontumisrajoitusten sallimissa rajoissa. Osaston tehtävänä on suunnitella, miten ruoka-apu voidaan toteuttaa turvallisesti. Ruoka-avun jakaminen on keskeytettävä, jos ruoka-avun järjestäjällä ei ole mahdollisuutta huolehtia vapaaehtoisten tai apua tarvitsevien turvallisuudesta. Rohkaisemme ruoka-avun jakamiseen, sillä sille on koronaviruksen seurauksena erityisen suuri tarve.

Ruoka-aputoiminnassa huomioitavat asiat epidemian aikana

  • Huolehtikaa ruoka-avussa hygieniasta RedNetissä julkaistun päivittyvän turvallisuus- ja hygieniaohjeen mukaisesti.
  • Huomoikaa RedNetissä päivittyvät Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan suositukset toimintaan koronaepidemian aikana.
  • Pyrkikää jättämään tiloihin väljyyttä ja pitämään etäisyyttä asioijien välillä tartuntariskin pienentämiseksi. 
  • Voitte toimittaa ruokakasseja ruoka-avun asiakkaiden ovelle sovittuna aikana avun saajan kotioven ulkopuolelle silloin, kun avun saaja kuuluu riskiryhmään tai kun hänellä on flunssaoireita.
  • Pakatkaa ruuat valmiiksi kasseihin. Pakkaamalla vältetään jonojen syntyä ja ruokien tarpeetonta koskettelua.
  • Voitte tarvittaessa jakaa ruokaa useammassa pisteessä, jotta jonoja ei muodostu.
  • Varmistakaa, että riskiryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset eivät osallistu ruoka-avun jakamiseen. Lisätietoja riskiryhmistä THL:n sivuilta.
  • Varmistakaa myös, että vapaaehtoinen ei osallistu mihinkään ruoka-aputoimintaan silloin, kun hänellä on flunssaoireita eikä kahteen päivään oireiden päättymisen jälkeen.

Katso myös Punaisen Ristin ruoka-avun Rednet sivut ja Ruokaviraston ohjeet koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa  

Lisätietoja ja apua ongelmatilanteisiin saatte ensisijaisesti oman piirinne ruoka-avusta vastaavalta työntekijältä.