Ohje ruoka-avun järjestämiseen koronavirustilanteessa

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen

Ohje päivitetty 3.8.2020

Koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia on purettu ja ne vaikuttavat myös ruoka-avun järjestämiseen. Koronavirus ei ole hävinnyt Suomesta, joten edelleen tulee noudattaa vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjeita, joihin jokaisen Suomen Punaisen Ristin ruoka-avussa toimivan vapaaehtoisen on tutustuttava.

Epidemian aikana auttamistoimintamme ei lopu, vaan se muuttaa muotoaan. Juuri nyt ruoka-avun merkitys korostuu, sillä vähävaraiset ihmiset ovat epidemiatilanteessa erityisen haavoittuvassa asemassa.

Osastonne tehtävänä on suunnitella, miten voitte järjestää ruoka-avun jakelun turvallisesti. Ruoka-avun jakaminen on keskeytettävä, jos ruoka-avun järjestäjällä ei ole mahdollisuutta huolehtia vapaaehtoisten tai apua tarvitsevien turvallisuudesta.

Tätä ohjetta päivitetään jatkuvasti.

Ruoka-aputoiminnassa huomioitavat asiat epidemian aikana

 • Huolehtikaa ruoka-avussa hygieniasta RedNetissä julkaistun päivittyvän turvallisuus- ja hygieniaohjeen mukaisesti.
 • Asioijien välillä on oltava vähintään kahden metrin turvaväli. Jos sää sallii, voitte piirtää jonotusmerkit asfalttiin liidulla.
 • Voitte toimittaa ruokakasseja ruoka-avun asiakkaiden ovelle sovittuna aikana avun saajan kotioven ulkopuolelle silloin, kun avun saaja kuuluu riskiryhmään tai kun hänellä on flunssaoireita.
 • Pakatkaa ruuat valmiiksi kasseihin. Pakkaamalla vältetään jonojen syntyä ja ruokien tarpeetonta koskettelua.
 • Voitte tarvittaessa jakaa ruokaa useammassa pisteessä, jotta jonoja ei muodostu.
 • Varmistakaa, että riskiryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset eivät osallistu ruoka-avun jakamiseen. Lisätietoja riskiryhmistä THL:n sivuilta.
 • Varmistakaa myös, että vapaaehtoinen ei osallistu mihinkään ruoka-aputoimintaan silloin, kun hänellä on flunssaoireita eikä kahteen päivään oireiden päättymisen jälkeen.

Muut muistettavat asiat

 • Ilmoittakaa ruokajakeluista ja niiden muutoksista ruoka-apu.fi-sivustolla
 • Poikkeusoloissakin on erityisen tärkeää huolehtia kylmä- ja kuumaketjujen katkeamattomuudesta. Käyttäkää siis kylmälaukkuja tai lämpöä säilöviä laatikoita.
 • Kulut korvataan erillisen ohjeen mukaisesti. Polttoainekulut korvataan, mutta esimerkiksi kylmä- ja kuumalaukkukuluja ei. Tutustu ohjeeseen: Katastrofirahaston käyttö koronaoperaation aikana
 • Vapaaehtoisia suojaa tapaturmavakuutus.

Uudelle vapaaehtoiselle soveltuvat tehtävät

Uusi vapaaehtoinen toimii aina yhdessä kokeneemman vapaaehtoisen kanssa. Uusi vapaaehtoinen voi esimerkiksi:

 • Noutaa ja kuljettaa lahjoitettuja ruokia
 • Purkaa, kantaa ja hyllyttää ruokia
 • Laskea ja lajitella ruokia
 • Pakata ruokakasseja
 • Ohjeistaa ruoka-apua hakevat pitämään ryhmäkoot pieninä ja huolehtimaan riittävistä turvaväleistä
 • Kertoa poikkeustoimista ja niiden syistä ruoka-apua hakeville ihmisille
 • Viedä ruoka-apua kotiin.

HUOM! Voitte järjestää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman ja saada siihen taloudellista tukea. Hakuaika 17.11.2020 - Kevät 2021.

Lisätietoja täältä.

Lisätietoja ja apua ongelmatilanteisiin saatte ensisijaisesti oman piirinne ruoka-avusta vastaavalta työntekijältä.