Ensiapuryhmien harjoitukset ja ensiapukoulutukset

Ensiapuryhmien harjoituksia ja ensiapukoulutuksia (mukaan lukien In Action -koulutukset) voidaan järjestää kasvokkain viranomaisten ja Punaisen Ristin suosituksia noudattaen erityisesti, jos koulutusten ja harjoitusten tavoitteena on pitää yllä ja vahvistaa Punaisen Ristin auttamisvalmiutta. Koulutukset suositellaan pidettäviksi etäyhteyksillä, jos oman alueen tautitilanne sitä edellyttää.

Ensiavun lähiharjoitusten ja -koulutusten järjestelyissä tulee ottaa huomioon erityisesti nämä asiat:

 • Teoriaosuudet pyritään toteuttamaan verkossa.
 • Ensiapuryhmien harjoituksia suositellaan pidettäviksi ulkotiloissa aina, kun mahdollista. Kaikessa toiminnassa on huomioitava turvallisuus- ja hygieniaohjeet.
 • Kaikkien lähiharjoituksiin osallistuvien tulee olla terveitä ja oireettomia.
 • ilmoittautuminen lähiharjoituksiin suositellaan tehtäväksi Hupsiksen kautta mahdollisten altistusten selvittämiseksi.
 • Jokaisella kurssilaisella tulee olla omat harjoitusvälineet koko ensiapuryhmän harjoituksen tai ensiapukoulutuksen ajan.
 • Jos ensiapuryhmä on iso ja ensiapuharjoituksissa ei voida varmistaa turvaetäisyyksiä, lähiharjoituksiin suositellaan otettavan vain osa ryhmästä kerrallaan.
 • Hyvästä käsihygieniasta huolehditaan lähikontaktissa toteutettavan ensiapuryhmän harjoituksen tai ensiapukoulutuksen ajan.
 • Harjoitusvälineet, joita käyttää useampi henkilö, tulee puhdistaa hyvin jokaisen harjoituksen jälkeen (esimerkiksi elvytysnukke). Myös tilat on puhdistettava.
 • Turvavälien toteutumisesta on huolehdittava.
 • Harjoitukset, kuten sidokset, tehdään itselle.
 • Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan lähikontaktissa tapahtuvassa ensiapuharjoittelussa.
 • In Action -kursseilla ja muilla kursseilla, joihin osallistuu lapsia, otetaan huomioon THL:n suositus maskien käytön ikärajoista.

Ensiapupäivystykset

Ensiapupäivystyksiä voidaan toteuttaa, jos viranomaiset sallivat yleisötapahtumien järjestämisen. Punaisen Ristin verkkosivuilta löytyy ohjeita muun muassa ensiavun antamiseen, flunssaoireisen henkilön kohtaamiseen ja suojavarusteiden käyttöön ensiapupäivystyksissä.
Ohjeet ensiapupäivystyksiä ja -koulutuksia varten löytyvät Punaisen Ristin verkkosivuilta: Suomen Punaisen Ristin elvytys- ja ensiapusuositukset koronaepidemian aikana