Ystävätoiminnan ohje koronavirustilanteeseen

Turvallista ystävätoimintaa korona-aikana

Kasvokkaista ystävätoimintaa voidaan osittain toteuttaa varovaisuutta noudattaen. Ystävätoiminnan lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa ja noudattaa vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjetta.

Ohje päivitetty 4.3.2021, ohje tarkistettu 2.11.2021

Tämä suositus perustuu tämänhetkisiin viranomaisten antamiin ohjeistuksiin. Ystävätoiminnan ryhmätoiminnassa ja koulutuksissa noudatetaan alueellisia viranomaisten antamia ohjeita. Niillä alueilla, joilla on rajoituksia, ne koskevat myös ystävätoiminnan kasvokkaista ryhmätoimintaa ja koulutuksia.

Kasvokkainen ystävätoiminta 

Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana. Kasvokkainen ystävätoiminta on auttamistoimintaa yksinäisyyden vähentämiseksi. Kasvokkaista ystävätoimintaa voidaan toteuttaa, jos alueelliset viranomaisohjeet sen sallivat.

Jokaisen ystäväparin on tärkeää harkita erikseen, voidaanko kasvokkain tavata turvallisesti. Seuraa alueellisia ohjeita. Hygienia- ja turvallisuusohjeita on noudatettava tarkkaan. Harkinnassa on hyvä huomioida ystävän ja ystäväasiakkaan kokonaistilanne sekä yksilölliset riskitekijät. 

Ystävätoiminnan ryhmät voivat jatkaa kasvokkaisia tapaamisia, jos paikallinen tautitilanne ja viranomaisohjeet eivät sitä estä. Suosittelemme tapaamisten järjestämistä ulkona mahdollisuuksien mukaan. Vierailut ja toiminta laitoksissa, kuten palvelukodeissa tai vastaanottokeskuksissa, ovat mahdollisia silloin, kun laitokset sen erikseen sallivat vierailut. 

Kohtaamispaikat

Kohtaamispaikat voivat jatkaa toimintaansa, jos paikallinen tautitilanne ja viranomaisohjeet eivät sitä estä. Huomioi piirin oheistus, joka voi olla valtakunnallista ohjeistusta tiukempi. Toiminnassa tulee huomioida myös Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjeet. 

Normaaliajan ryhmätoimintojen, kuten senioriryhmien, omaishoitajien vertaisryhmien ja virkistystilaisuuksien sekä koulutusten ja tapahtumien, toiminta on mahdollista niillä alueilla, joilla viranomaisohjeet sen sallivat. Samoin yhteisruokailuja voi toteuttaa näillä alueilla, kunhan niissä noudatetaan vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjeita ja ruoka-avun ohjeita.

Lasten ja nuorten toiminta 

Osastot ja piirit voivat järjestää lasten ja nuorten kasvokkaista toimintaa (Läksyhelppi mukaan lukien), jos paikallinen tautitilanne tai viranomaisohjeet eivät sitä estä. Toiminnassa on varmistettava mahdollisuus noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Kouluyhteistyössä tulee seurata paikallista tilannetta, eivätkä useimmat koulut ota vastaan vierailijoita.  

Punainen Risti seuraa tilannetta ja tarvittaessa suosituksia päivitetään viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen. Lisätietoja saa omasta piiristä.

Koronatilanne aiheuttaa huolta ystävätoiminnan asiakkaissa, joten osaston on tärkeää varmistaa, että puhelin- tai muu yhteys säilyy. Kannustamme ystäviä olemaan asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai verkon välityksellä esimerkiksi Skypeä hyödyntäen tai viestittelemällä. Katso ohjeet ja vinkit soittamiseen alla olevasta liitteestä.

Jos ystäväasiakkaasi on huolissaan koronaviruksesta, pelkoa ja huolta voi lievittää seuraavin keinoin:

  • Ohjaa ystäväsi laadukkaan ja luotettavan tiedon lähteille, kuten THL:n verkkosivuille.
  • Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja pelkoa lietsovia keskusteluja tapaamisissa voi yrittää rajoittaa.
  • Muistuta häntä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.
  • Stressaavissa tilanteissa läheisten seura rauhoittaa, joten kannusta häntä pitämään yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja perheenjäseniin tai ole häneen itse yhteydessä mahdollisuuksiesi mukaan.
  • Muistuta ystävääsi tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, kuten säännöllisestä ateriarytmistä, liikunnasta ja tavallisista arkitoimista.
  • Ohjaa ystäväsi tarvittaessa ammattimaisen keskusteluavun piiriin, esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen (p. 09 2525 0111) tai chattiin.