Ystävätoiminnan ohje koronavirustilanteeseen

Turvallista ystävätoimintaa korona-aikana

Kasvokkainen ystävätoiminta voidaan osittain käynnistää varovaisuutta noudattaen. Ystävätoiminnan lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa ja noudattaa vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjetta.

Ohje päivitetty 18.8.2020

Tämä suositus perustuu tämänhetkisiin viranomaisten antamiin ohjeistuksiin. Ystävätoiminnan ryhmätoiminnassa ja koulutuksissa noudatetaan alueellisia viranomaisten antamia etätyösuosituksia. Niillä alueilla, joilla on etätyösuositus, ei suositella kasvokkaista ryhmätoimintaa eikä koulutuksia.

Kasvokkainen ystävätoiminta

Jokaisen ystäväparin on tärkeää harkita erikseen, voidaanko kahdenväliset,  kasvokkaiset tapaamiset aloittaa turvallisesti. Harkinnassa on hyvä huomioida ystävän ja ystäväasiakkaan kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät – niistä merkittävin on edelleen yli 70 vuoden ikä.

Punainen Risti suosittelee tapaamisten järjestämistä ulkona mahdollisuuksien mukaan. Vierailut ja toiminta laitoksissa, kuten palvelukodeissa tai vastaanottokeskuksissa, ovat mahdollisia vasta, kun laitokset erikseen sallivat vierailut.

Kohtaamispaikat

Kohtaamispaikat voidaan avata, jos viranomaiset eivät ole antaneet alueelle etätyösuositusta. Toiminnassa tulee huomioida, että kokoontumistiloissa voidaan varmistaa riittävät turvavälit, hygieniasta huolehditaan ja asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa. Tilassa tulee olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintäänkin käsidesiä käytettävissä. Punainen Risti suosittelee kokoontumista ensisijaisesti ulkotiloissa.

Normaaliajan ryhmätoimintojen, kuten senioriryhmien, omaishoitajien vertaisryhmien ja virkistystilaisuuksien sekä koulutusten ja tapahtumien, käynnistäminen on mahdollista niillä alueilla, joita viranomaisten etätyösuositus ei koske. Samoin yhteisruokailut voi käynnistää näillä alueilla, kunhan niissä noudatetaan vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjeita ja ruoka-avun ohjeita.

Myös lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ystävätoiminta ryhmissä voidaan käynnistää, jos toimintaympäristö on riittävän väljä ja hygienia- ja turvallisuusohjetta noudatetaan.

Punainen Risti seuraa tilannetta ja tarvittaessa suosituksia päivitetään viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen.

Koronatilanne aiheuttaa huolta ystävätoiminnan asiakkaissa, joten osaston on tärkeää varmistaa, että puhelin- tai muu yhteys säilyy. Kannustamme ystäviä olemaan asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai verkon välityksellä esimerkiksi Skypeä hyödyntäen tai viestittelemällä. Katso ohjeet ja vinkit soittamiseen alla olevasta liitteestä.

Jos ystäväasiakkaasi on huolissaan koronaviruksesta, pelkoa ja huolta voi lievittää seuraavin keinoin:

  • Ohjaa ystäväsi laadukkaan ja luotettavan tiedon lähteille, kuten THL:n verkkosivuille.
  • Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja pelkoa lietsovia keskusteluja tapaamisissa voi yrittää rajoittaa.
  • Muistuta häntä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.
  • Stressaavissa tilanteissa läheisten seura rauhoittaa, joten kannusta häntä pitämään yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja perheenjäseniin tai ole häneen itse yhteydessä mahdollisuuksiesi mukaan.
  • Muistuta ystävääsi tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, kuten säännöllisestä ateriarytmistä, liikunnasta ja tavallisista arkitoimista.
  • Ohjaa ystäväsi tarvittaessa ammattimaisen keskusteluavun piiriin, esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen (p. 09 2525 0111) tai chattiin.