Vapaaehtoistoiminnan suositukset koronaepidemian aikana

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohje koronaepidemian aikana – valtakunnallinen suositus osastoille ja piireille

Päivitetty 27.4.2022

Apumme on erityisen tärkeää ihmisille, joita koronatilanteen seuraukset koskettavat eniten. On tärkeää, että Punaisen Ristin auttamistyö pysyy käynnissä, apua tarvitsevat saavat apua ja auttamisvalmiutemme säilyy hyvänä. Kaikessa toiminnassa on samalla huolehdittava sekä auttajien että autettavien turvallisuudesta.

Osastot ja piirit jatkavat kasvokkaista vapaaehtoistoimintaa erityisesti silloin, kun sen avulla voidaan lievittää koronatilanteen vaikutuksia, auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää Punaisen Ristin paikallinen toiminta turvallisesti käynnissä. Tauolla ollutta vapaaehtoistoimintaa jatketaan harkitusti paikallisen tautitilanteen ja viranomaisohjeiden niin salliessa.

On tärkeää huolehtia toiminnan turvallisuudesta sekä autettaville että auttajille itselleen. Riski taudin etenemiselle on edelleen suuri. Muuttuvassa tilanteessa osastojen ja piirien on tärkeää seurata paikallista tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.

Huolehdimme vapaaehtoistoiminnan turvallisuudesta noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia sekä Punaisen Ristin omia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Jokaisella vapaaehtoisella on oltava mahdollisuus arvioida oma tilanteensa ja mahdollisuutensa osallistua lähitoimintaan. On suositeltavaa tarjota etätoimintaa ja -osallistumista vaihtoehtona lähitoiminnalle aina, kun mahdollista.

Punaisen Ristin keskustoimisto seuraa koronatilannetta tarkasti ja päivittää valtakunnallisia vapaaehtoistoiminnan suosituksia tarpeen mukaan. Kaikessa toiminnassa on tärkeää huomioida aluekohtaiset rajoitukset.Piirit antavat tarvittaessa neuvoja alueellisten viranomaisohjeiden soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa. 

Punainen Risti suosittelee vapaaehtoistoiminnan järjestämistä seuraavasti: 

  • Osastot ja piirit jatkavat työtään koronatilanteen vaikutusten lievittämiseksi ja äkillisten onnettomuuksien ja häiriötilanteiden uhrien auttamiseksi. On tärkeää, että osastot ovat valmiina auttamaan paikallisten tarpeiden mukaisesti silloinkin, kun viranomaiset eivät aktiivisesti pyydä tukea. 
  • Punaisen Ristin kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia voidaan toteuttaa, kunhan paikallisten viranomaisten koronaohjeita noudatetaan. Osastojen on tärkeää seurata tarkasti paikallista tautitilannetta ja viranomaisten ohjeita sekä sopeuttaa toimintansa niihin.

Alla olevat ohjeet ovat suosituksia ja perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston suosituksiin ja ohjeisiin epidemian ajalle. Suositukset päivittyvät tarpeen mukaan.

Kasvomaskien käyttö

  • Toimintakohtaisesti tulee arvioida maskin käytön tarpeellisuus. THL:n suosituksen mukaisesti suosittelemme maskin käyttöä edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Koronarokotukset

  • Punainen Risti noudattaa terveysviranomaisten suosituksia koronaviruksen ehkäisytoimenpiteissä. THL:n mukaan koronarokotukset auttavat kohti normaalimpaa elämää.
  • Rokotettuna saa suojan vakavaa koronavirustautia vastaan ja samalla suojaa myös muita ihmisiä.
  • Tieto rokotuksesta on salassa pidettävää terveystietoa, jonka vuoksi Punainen Risti ei kysy tietoa rokotuksista.
  • Tartuntatautilain 48 a § mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tietyissä tehtävissä toimivilla tulee olla rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja koronatautia vastaan. Suojaa edellytetään myös vapaaehtoisilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa toimivilla vapaaehtoisilla on  itse vastuu siitä, että heillä on asianmukainen suoja koronatautia vastaan.